Atrialla kehitytään esimiestyössä oppisopimusopinnoilla ja ohjaamalla

Atrian tuotantopäällikkönä toimiva Kalle Kultalahti kokee positiivisena asiana sen, että Atrialla esimiesuran alussa tuetaan työntekijää koulutuksen kautta, jolloin esimiestyö lähtee paremmin liikkeelle. Kultalahti tietää mistä puhuu, sillä hän johtaa 500 henkilön siipikarjayksikköä.

-Suoraan alaisuudessani on kymmenen esimiestä, jotka johtavat työtä kentällä. Tällä hetkellä toimin myös työpaikkaohjaajana Fiialle.

Fiia Ojanen suorittaa Sedussa Esimiesareenalla Tuotannon esimiehen erikoisammattitutkintoa työnsä ohessa.

Atrian tuotantopäällikkönä toimiva Kalle Kultalahti kokee positiivisena asiana sen, että Atrialla esimiesuran alussa tuetaan työntekijää koulutuksen kautta, jolloin esimiestyö lähtee paremmin liikkeelle. Kultalahti tietää mistä puhuu, sillä hän johtaa 500 henkilön siipikarjayksikköä.

-Suoraan alaisuudessani on kymmenen esimiestä, jotka johtavat työtä kentällä. Tällä hetkellä toimin myös työpaikkaohjaajana Fiialle.

Fiia Ojanen suorittaa Sedussa Esimiesareenalla Tuotannon esimiehen erikoisammattitutkintoa työnsä ohessa.

-Opin lisää ja saan työkaluja, millä kehittää osaamistani. Samalla saan tutkinnon, mikä on loistava lisä, kohta vuoden työnjohtajana toiminut Ojanen kertoo. Olin kokematon, kun aloitin pari vuotta sitten esimiehen tuuraustehtävässä. Mahdollisuus opiskella tuotannon esimiestyöhön valmistavaa tutkintoa tuli siis minun kohdallani juuri oikeaan aikaan. Halusin saada teoriaa ja käytännön apua esimiestyöni taustalle. Henkilöstömme on iso ja pitää oppia olemaan sen keskellä, osata johtaa ja kehittää. Kursseista mm. työhyvinvoinnin ja osaamisen johtaminen sekä neuvottelu ja ongelmaratkaisutaidot olivat hyviä ja hyödyllisiä kokonaisuuksia. Tulevan lukuvuoden kursseista odotan esimerkiksi prosessijohtamisen ja Lean managementin kokonaisuutta. Uskon tämän kartuttavan tietotaitoani ja antavan hyviä työkaluja tekemiseen.

DISC-analyysi – pääsee tarkastelemaan itseään ulkopuolelta

-Koulutuksen aikana teimme Disc-analyysin, kertoo Ojanen. Se oli hyödyllistä, koska itsestä oppii uusia asioita, tunnistamaan vahvuudet ja heikkoudet. Se auttoi uusissa työtilanteissa; miksi toisen kanssa keskustelu sujuu ja toisen kanssa pitää tehdä enemmän kommunikointia. Minkälaisia asioita kannattaa ottaa huomioon tietyn ihmistyypin kanssa tai miltä oma käyttäytyminen joissain tilanteissa voi näyttää muille. Sain mustaa valkoisella, missä olen hyvä ja mitä pitää harjoitella. Pääsin ikään kuin tarkastelemaan itseäni ulkopuolelta. Nyt olen oppinut ilmaisemaan asioita eri tavalla eri henkilöiden kanssa. Myös keskustelutaitoni on parantunut. Saimme vertailla analyysin avulla myös keskinäistä yhteistyötä ja kommunikointiamme, mikä oli mielenkiintoista.

-Myös minä tein saman Disc-analyysin, kertoo Kultalahti.  Se on ”yksinkertaisuudessaan” hyvä. Se antaa käsityksen, mikä on tyypillinen toimintamalli eri tilanteissa. Siitä hyötyy varsinkin esimiestyön alussa. Projektitilanteissa, joissa esimiehet työskentelevät pareittain huomaa, että tietyt persoonat eivät toimi keskenään. Ja taas toisentyyppiset ihmiset toimivat tehokkaasti keskenään. Jotta toimivaa työparia ei tarvitse etsiä erehdyksen ja yrityksen kautta, kannattaa hyödyttää Disc-analyysiä.

-Koulutuksista jää aina jotakin käteen, niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Itse kävin vastaavan koulutuksen Sedussa kymmenisen vuotta sitten. Se antoi todella paljon.

Esimiesareenan koulutustarjonta tukee työssäoppimista

Meillä on ollut onni rekrytoida kyvykkäitä työnjohtajia, kertoo Atrian henkilöstön kehittämispäällikkö Kaija Ketola-Annala. Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto soveltuu sisällöiltään erinomaisesti työnjohtajan uran alussa olevien esimiesten osaamisen kehittämiseen. Samalla toteutetaan käytännössä mm. tuotanto-, laatu- ja työturvallisuuskäytäntöjä. Meillä Atrialla on arvokas perinne työssäoppimisen ohjaamisessa: Tuotantopäälliköillä on merkittävä rooli ohjaamisessa ja mentoroimisessa. Esimiesareenan koulutustarjonta tukee osaltaan tätä työssäoppimista.

Työpaikkaohjaajana oppii itsekin

-Olen saanut opastaa ja käyttää osaamistani hyödyksi myös toisen uran kehittämiseen, miettii Kultalahti. Se on positiivista. Samalla olen saanut uutta näkökulmaa omaan työhöni. Palaute, oman työn sujuvuudesta ja siitä miltä se näyttää ulospäin, on kaikille tärkeää, erityisesti uran alussa. Käydessämme keskustelua jostain tilanteesta, eteen saattaa tulla asia, johon en ole ikinä törmännyt ja jota Fiia lähtee ratkomaan eteenpäin.  Sitten voikin käydä niin, että minä kysyn Fiialta, miten tämä homma ratkesi. Hän on osaaja ja minä kysyjä. Työpaikkaohjaajan roolia ei pidä väheksyä, siinä oppii väkisin itsekin.

Atrian työnjohtaja Fiia Ojanen ja Atrian tuotantopäällikkö Kalle Kultalahti.

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto soveltuu sisällöiltään erinomaisesti työnjohtajan uran alussa olevien esimiesten osaamisen kehittämiseen. Samalla toteutetaan käytännössä mm. tuotanto-, laatu- ja työturvallisuuskäytäntöjä

Kaija Ketola-Annala

Juttu kirjoitettu syyskuussa 2021

Jaa: