Ajoneuvoalan ammattitutkinto

Sähkö- ja hybridi-ajoneuvojen sähkötyöt

Autoala

Sedu Seinäjoki, Törnäväntie
Jatkuva haku
Monimuoto-opiskelu
Tutkinnon osa(t)

Sähköautot yleistyvät nopeasti ja niiden ajomatka kasvaa
koko ajan. Korjaamoille sähköautot tuovat uusia haasteita.
Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002:n mukaan sähkötyötä
tehtäessä on työnantajan nimettävä työsuorituksesta
vastaava henkilö, joka vastaa toiminnallisesti työstä työkohteessa.
Hänen on varmistettava, että työssä noudatetaan
asiaankuuluvia säädöksiä, vaatimuksia ja ohjeita.
Henkilölle ei ole lakiin kirjattuja pätevyysvaatimuksia, mutta
hänellä on oltava riittävät sähköalan perustiedot ja kokemus,
jotta hän tuntee sähköajoneuvojen sähköjärjestelmien erityispiirteet
ja niihin liittyvät vaaratekijät. Vaaroihin perehtyminen
täyttyy esimerkiksi suorittamalla SFS 6002 –standardin
mukainen autoalan sähkötyöturvallisuuskoulutus.
Pelkkä sähkötyöturvallisuuskoulutuksen suorittaminen ei
kuitenkaan riitä, koska ajoneuvojen sähköjärjestelmät ja
oikeat menettelytavat poikkeavat valmistajakohtaisesti merkittävästi
toisistaan. Tämän takia laissa vaaditaan perehtyneisyys
nimenomaan kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestelmään.
Sedu autoalan koulutus sisältää yleisempien automerkkien
keskeisimmät piirteet ja rakenteet, joten korjaamolla mallikohtaiset
tarkat työnaikaiset ohjeet on nopeasti sisäistetty.
Yrityksen toteuttamat huolto- ja korjaustoimet sujuvat entistä
nopeammin ja kannattavuus paranee. Koulutuksen sisältöön
kuuluu sähköautojen tekniikka ja myös autonvalmistajien
tietojärjestelmiä ja automerkkeihin liittyvää testaustekniikkaa
Lue lisää