Automaatioasentaja

Automaatioasentajana käytät teollisuuden sähkö- ja automaatioasennuksissa ohjelmoitavaa logiikkaa (PLC) ja asennat taajuusmuuttajia ja sähkömoottoreita. Työssäsi hyödynnät automaatiotekniikkaa, sähkötekniikkaa, elektroniikkaa ja tietotekniikkaa.

Automaatioasentaja työskentelee teollisuuden automaatioon liittyvissä asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotehtävissä tai tuotannonohjaus- ja valvontatehtävissä. Työpaikkasi voi olla myös vientiyritysten koneiden ja laitteiden asennus- ja käyttöönottotehtävissä. Yrittäjyys on yksi mahdollisuus.