Esimieskoulutus, joka kehittää työyhteisöä

Francesca Lo Giudice - palo oppia uutta

Työyhteisön ja toiminnan kehittäminen sekä oman tietotaidon kasvu – nämä asiat yhdistyivät upealla tavalla Francesca Lo Giudicen (kuvassa vas.) osalta, kun hän opiskeli lähiesimiestyön ammattitutkinnon Sedun Esimiesareenalla. Esimiehenä työskentelevä neljän lapsen äiti koki esimieskoulutuksen kehittämistehtävien sovittamisen työtehtäviin helpoksi.

- Työyhteisön hyväksi tehty työ on aivan valtavaa, kehuu Lo Giudicen oma esimies Riitta Krooks, Laihian kotihoidon ohjaaja (kuvassa oik.).

Kaksi naista katsoo kameraan ja nojaa hymyillen koivuun.

Työyhteisön ja toiminnan kehittäminen sekä oman tietotaidon kasvu – nämä asiat yhdistyivät upealla tavalla Francesca Lo Giudicen (kuvassa vas.) osalta, kun hän opiskeli lähiesimiestyön ammattitutkinnon Sedun Esimiesareenalla. Esimiehenä työskentelevä neljän lapsen äiti koki esimieskoulutuksen kehittämistehtävien sovittamisen työtehtäviin helpoksi.

- Työyhteisön hyväksi tehty työ on aivan valtavaa, kehuu Lo Giudicen oma esimies Riitta Krooks, Laihian kotihoidon ohjaaja (kuvassa oik.).

Esimiestyötä muuttuvassa toimintaympäristössä

Francesca Lo Giudice on Laihian kotipalvelussa toiminnan ohjaajana.

– Vastaan arjen sujumisesta – jaan työt muille työntekijöille ja huolehdin, että kaikki tulee hoidettua oikea-aikaisesti. Olen tavallaan tiiminvetäjä. Hallinnoin toiminnanohjausjärjestelmää, joka toimii tärkeänä työvälineenä.

– Kotihoidontyö vaatii hoitajilta paljon joustavuutta, kertoo Krooks. – Työtä tehdään yksin, mutta porukkamme on aina ollut hyvin verkostoitunutta. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä auttaa paljon työn organisoimisessa.

– Asiakkaiden voinnin muutokset aiheuttavat paljon muutoksia tehtävässä työssä, mutta erityisesti nyt pandemian aikana runsaat poissaolot ovat tuoneet myös omat haasteensa. Työt pitää kuitenkin saada tehtyä – jos sijaisia ei saada, tulee työtä pilkkoa tasaisesti kaikille.

Kotihoidon työtä tehdään Laihialla kolmessa vuorossa, ja vakansseja on vähän yli 40. – Entistä huonokuntoisempia hoidetaan kotona, Krooks toteaa työn haasteista.

– Tilanteet muuttuvat nopeasti, Lo Giudice jatkaa. – Pitää olla paineensietokykyä ja osata ennakoida asioita ajoissa, katsoa asioita monipuolisesti eri kanteilta. Myös työhyvinvointi tulee ottaa huomioon.


Koulutuksesta apua esimiesasemaan siirtymisessä

Lo Giudice on ollut esimiesasemassa vajaa 1,5 vuotta. Aiemmin hän teki kuvailemaansa kotihoidon työtä kentällä.

– Uskon, että koska olen ollut kenttätyössä, minun on helpompi ajatella asioita käytännön näkökulmasta, mikä tekee kehittämistyöstä helpompaa.

– Esimiesareenan koulutus auttoi tässä siirtymässä, mm. Työntekijästä lähiesimiestyöhön -teema avasi paljon asioita. Hakeuduin koulutukseen työnkuvan muuttumisen vuoksi, ja koska halusin kehittää itseäni sekä laajentaa osaamistani.

Ensimmäisenä ja suurimpana työnään Lo Giudice on kehittänyt toiminnanohjausjärjestelmää. – Se oli alun perin aika raakile – olen muokannut siitä meidän näköistämme.

Hyötyä yksilölle ja työyhteisölle

Esimies kannusti Lo Giudicea osallistumaan koulutukseen, joka tehtiin käytännössä oppisopimuksella.

– Francesca on aktiivinen ja kehittämisintoinen, ja tämän koulutuksen myötä kehittäminen on lähtenyt hyvään vauhtiin, kertoo Laihian kotipalvelun henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä kokonaisuudesta vastaava Krooks. – Hienointa on se, että kaikki hänen opinnoissaan on tukenut työyhteisöä. Esimerkiksi perehdytys on tehty kokonaan uusin puihin tämän myötä.

– Koulutusmuotona oppisopimus palvelua minua opiskelijana sekä organisaatiota, kun vein osaamiseni käytäntöön, Lo Giudice vahvistaa ja jatkaa: – On myös iso asia, että esimies on antanut kehittää toimintaa.

– Francescan kehityskaarta on ollut hieno seurata, Krooks iloitsee. – On ollut upea nähdä, minkä muutoksen koulutus on saanut aikaan. Hänen vahvuutensa ovat kasvaneet joka saralla, samaten paineensietokyky. Itselläni on välillä ollut vaikeuksia pysyä mukana hänen innokkuudessaan, Krooks naurahtaa.

Opiskeltavat teemat olivat kaikki niin mielenkiintoisia, että oli todella vaikea rajata, kun olisin halunnut ottaa kaikki.

Koulutus, joka on sovitettavissa työhön ja elämäntilanteeseen

Opiskelu työn ohessa, perheenäitinä vaati Lo Giudicelta organisointia.

– Kyllä sitä piti miettiä, että koska tehtäviä tekee ja organisoida arkea. Mutta on oikeastaan hyvin paljon itsestä kiinni miten paljon opintoihin haluaa panostaa.

– Käytännön järjestelyt sujuivat hyvin. Monimuoto-opiskelu mahdollistuu parhaiten, kun on työhön sidottuja aiheita. Jos opinnot tehtäisiin muulla tavoin, olisi tässä elämäntilanteessa selkeästi haastavampaa järjestää opiskelu.

– Koulutus on auttanut minua ymmärtämään eri prosesseja. Se on mahdollistunut, kun on pitänyt tarkastella ja ymmärtää kotihoidon toimintaa.

– Opiskeltavat teemat olivat kaikki niin mielenkiintoisia, että oli todella vaikea rajata, kun olisin halunnut ottaa kaikki. Otin lopulta mm. tiimiytymiseen, työhyvinvointiin, talouden seurantaan ja perehdyttämiseen liittyviä teemoja, jotka oli helppo sovittaa työtehtäviini.

Jatkuvaa oppimista – ihmiseltä ihmiselle

Esimiesareenan opetus saa myös Lo Giudicelta kiitosta. – Parasta oli opettajien ammattitaito. Opetus oli laadukasta ja monipuolista.

– Myös muiden opiskelijoiden näkemyksistä ja kokemuksista oppi. Sain poimittua hyviä käytänteitä muilta omaan työhöni.

Opiskeluinnon Lo Giudice on saanut verenperintönä – ja opinnot jatkuvat.

– Äiti on aina ollut opiskelumyönteinen, joten olen tottunut siihen, että opiskellaan työn ohessa. Teen parhaillaan vanhustyön erikoisammattitutkintoa ja opinnot jatkuvat syksyllä SeAMKin puolella geronomin opintojen parissa, Lo Giudice paljastaa.

– Francescasta näkee, että hänellä on palo oppia uutta, Krooks toteaa.

Jaa: