VeTek – vetoa tekniikan aloille

Toteutusaika: 01.05.2020 - 30.06.2023

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot:

projektipäällikkö Laila Matikainen
040 680 7182
etunimi.sukunimi@sedu.fi
projektikoordinaattori Helena Myllymäki
040 830 2208
etunimi.sukunimi@seamk.fi
Euroopan sosiaalirahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo

Teknologiateollisuus on huolissaan tekniikan alan ammatillisen koulutuksen heikosta vetovoimasta. Osaajapula on tekniikan alojen ykköshuoli. Samaan aikaan 2. ja 3. asteen oppilaitoksissa on hakijapulaa tekniikan aloilla.

Vetovoimaa tekniikan aloille -hanke pyrkii edistämään eteläpohjalaisten tekniikan koulutusalojen vetovoimaa, kuten automaatiotekniikka, autoala, kone ja tuotanto, logistiikka, puu- ja rakentaminen, sähkö- ja automaatio sekä bio- ja elintarviketekniikka.

Tavoitteena on löytää keinoja saada työvoimapulasta kärsiville aloille osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. Siirtymisen vaiheiden sujuvoittamisen keinoja etsitään sekä eri kouluasteiden välillä että työelämään siirtymisessä kokeilemalla ja vertailemalla aiempiin toimenpiteisiin. Samalla haetaan uusia tapoja tehdä yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan alueella. Osaajia lisätään myös edistämällä eri sukupuolten hakeutumista teknisille aloille, huomioimalla myös tekniikan alalla aliedustettuina olevat tytöt ja naiset, ja kannustamalla myös maahanmuuttajia hakeutumaan tekniikan aloille.

Keskeiseksi kehittämishaasteeksi on ilmennyt, että nuoret eivät koe saavansa riittävää ohjausta koulutukseen ja ammattiin liittyviin valintoihin. Opinto-ohjaajilla on tärkeä tiedon välittäjän rooli. Tämän vuoksi maakunnan opinto-ohjaajat otetaan mukaan vetovoimatyöhön, ja syvennetään heidän ymmärrystään tämän päivän tekniikan alasta ja ammatillisista mahdollisuuksista.

Hankkeen yhteistyöverkostoon kuuluvat erityisesti alueen yläkoulut ja lukiot. Lisäksi haetaan yhteistyömuotoja alueen muiden ammattioppilaitoksien kanssa, kuten Vuoksi, sekä Jami, joka toteuttaa Robocont-hanketta. Saman aiheen parissa työskentelevät eteläpohjalaiset VeTek ja RoboCont -hankkeet toimivat yhteistyössä tekniikan vetovoiman eteen. Hankkeiden toimenpiteistä rakentuu yhteinen kokonaisuus, jonka kärkitavoite on lisätä teknologisten alojen vetovoimaa ja saada osaajia maakuntaan. Sisarhankkeilla on yhteinen ohjausryhmä ja yhteisiä asiantuntijaryhmiä.

Hankkeen toimintaa

Jaa: