IKH:lla avainasemassa ovat esihenkilöt

Yrityskohtainen esihenkilötyökoulutus oppisopimuksella

-Esihenkilötyötä ja johtamista on meillä haastanut etenkin heinäkuussa 2021 tapahtunut omistajavaihdos ja yleisellä tasolla digitaalinen kehitys ja muutokset markkinoilla sekä taloudessa, kertoo Isojoen Konehalli Oy:n henkilöstöpäällikkö Minna Rajamäki. Muutoksen vauhtiin on vastattu mm. hankkimalla esihenkilöille koulutusta. Sedun tarjonta on hyvä ja koulutusta räätälöitiin kaikille yhteisiin osiin ja valinnaisiin omaa työtä tukeviin osiin. Tämä yhtenäisti toimintatapoja ja nosti esiin niitä arvoja, jotka ovat tärkeitä. Luksusta on se, kun joku kertoo mitä on oppinut.

-Esihenkilötyötä ja johtamista on meillä haastanut etenkin heinäkuussa 2021 tapahtunut omistajavaihdos ja yleisellä tasolla digitaalinen kehitys ja muutokset markkinoilla sekä taloudessa, kertoo Isojoen Konehalli Oy:n henkilöstöpäällikkö Minna Rajamäki. Muutoksen vauhtiin on vastattu mm. hankkimalla esihenkilöille koulutusta. Sedun tarjonta on hyvä ja koulutusta räätälöitiin kaikille yhteisiin osiin ja valinnaisiin omaa työtä tukeviin osiin. Tämä yhtenäisti toimintatapoja ja nosti esiin niitä arvoja, jotka ovat tärkeitä. Luksusta on se, kun joku kertoo mitä on oppinut.

Koulutuksen avulla pyrimme mm. vahvistamaan kilpailukykyä, yhtenäistämään esihenkilötyötä ja luomaan tasa-arvoista työpaikkaa kaikille, sanoo Rajamäki, joka suoritti Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Omien kykyjen kehittäminen ja urakehitys lisäävät sitoutumista ja motivaatiota. Ihmisten huomioiminen on työhyvinvoinnin ydin. Henkilökunnan tulee voida hyvin ja avainasemassa tässä on esihenkilöt. Dialogia käydään usein kahdestaan ja ehkä välillä poiketaan humpallakin, naurahtaa Rajamäki.

-Henkilökuntamme suoritti lähiesimiestyön ja palvelulogistiikan erikoisammattitutkintoja, liiketoiminnan erikoisammattitutkintoja sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoja. Parhaillaan on käynnissä myös palvelulogistiikan ammattitutkinto oppisopimuksella, johon reilusta sadasta varastotyöntekijästä lähti mukaan 17 henkilöä.

On tärkeää oppia johtamaan itseään, sanoo Pauli Näreaho.

Esihenkilö on työn mahdollistaja

-Käytäntöön mentiin tehtävien kautta ja omaan arkeen sai eväitä, kertoo IKH:n lähiesimies Pauli Näreaho. Jokainen on tähän asti vähän niin kuin ”taaplannu tyylillään”.  Nyt on tarkasteltu toimintatapoja uusin silmin.

-On tärkeää oppia johtamaan itseään ja kyseenalaistamaan ajatuksiaan, miettii Näreaho, jolla on seitsemän alaista. Asioista jutteleminen ja järkevimmän toimintatavan tiedostaminen on tärkeää. Esimiesroolini on muuttunut valvontamallista enemmän työn mahdollistajaksi. Kun työntekijälle antaa mahdollisuuden onnistua tehtävässään, se sitouttaa ja motivoi.

Jokainen sai valita työhönsä sopivia osia

Anne Alakortes suoritti Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon.

-Koulutuksen anti on ollut käytännönläheisempää kuin yliopistossa, kertoo kolme vuotta sitten KTM-tutkinnon suorittanut Anne Alakortes, joka toimii IKH:lla projektipäällikkönä. Teoriapohjat ovat olleet osaksi samoja kuin luennolla yliopistossa. Parasta antia olivat myös ohjatut näyttökeskustelut, joissa hahmotin oman työni kokonaisuuden ja sain tiettyihin osa-alueisiin uudenlaisia näkökulmia, kertoo liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon suorittanut Alakortes.

Ammattitaitoinen motivoitunut henkilökunta on kilpailutekijä

-Koulutus käynnistyi yhteisillä orientaatiopäivillä, kertoo Rajamäki koulutuksen alkuvaiheista. Mukana oli 20 henkilöä, joista suurin osa oppisopimuksella. Yhteisiä lähipäiviä oli Kauhajoella ja osa teamsissa. Koulutuksessa kaikille pakollisia osia oli mm. Neuvottelu ja ongelmaratkaisutaidot ja kehittämistoiminta työpaikalla. Lisäksi jokainen sai valita omaan työhönsä sopivia osia.

Koulutuksen avulla pyrimme mm. vahvistamaan kilpailukykyä, yhtenäistämään esihenkilötyötä ja luomaan tasa-arvoista työpaikkaa, sanoo Minna Rajamäki.

-Minä valitsin Leanin, joka oli mielenkiintoinen ja vei mukanaan, kertoo lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittanut Näreaho. Lisäksi prosessinhallinnan, työlainsäädännön ja taloudensuunnittelun. Ammattitaitoinen motivoitunut henkilökunta on kilpailutekijä. Hyvä kate ja myynti tulee vähän niin kuin automaattisesti, kun asiat saadaan kuntoon.

Jaa: