Takaisin

Lähihoitaja – hae osaamisalaopintoihin Sedu Kurikkaan!

Sosiaali- ja terveysala

Kurikka, Huovintie 1
Jatkuva haku
Tutkinnon osa(t)
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja tai sinulla on osatutkintotodistus Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp -tutkinnon osista, voit hakeutua suorittamaan osaamisalaopintoja.
Osaamisalaopinnot kestävät 1 – 1,5 v hoksin mukaan. Osaamisaloille on yksittäisiä paikkoja. Opintojen aloitusajankohta ja tutkinnon osien suoritustavat suunnitellaan aina henkilökohtaisesti hakijan kanssa.

Haettavissa olevat osaamisalat:

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Koulutuksen järjestäjä päättää haastatteluun kutsuttavat hakemusten perusteella.
Haastattelut järjestetään Kurikassa.

Osaamisaloille on yksittäisiä paikkoja. Osaamisalaopinnot alkavat maaliskuussa ja lokakuussa.

Hae tähän koulutukseen

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Työtehtävät
• Ikääntyvien hoitaminen ja kuntoutus kotihoidossa, palvelu- ja pienkodeissa, päivätoiminnassa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla
• ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen ja kannustaminen arjessa selviytymiseen
• ikääntyneen lääkehoidosta ja hyvästä ravitsemuksesta huolehtiminenLasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Työtehtävät
• eri-ikäisten, sekä erityistä tukea tarvitsevien ja sairaiden lasten ja nuorten hoito, kasvatus ja ohjaus esim. päiväkodeissa, kouluissa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, lastensuojeluyksiköissä, perhe- ja nuorisotyössä
• perheiden ohjaus yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ja tukitoimien hyödyntämisessä
• lasten ja nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp

Työtehtävät
• perushoitoa ja huolenpitoa asiakkaan tarpeiden mukaisesti kuntoutumista edistäen
• asiakkaan hoidon ja huolenpidon suunnittelu, toteutus ja arviointi mm. perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa vuodeosastoilla tai poliklinikoilla, palvelukodissa ja kotihoidossa tai kotisairaalassa
• lääkehoito ja lääkkeiden vaikutusten seuranta sekä asiakkaan avustaminen ja ohjaaminen arjen toiminnoissa ja ravitsemuksessa

Sosiaali- ja terveysalalla valinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä (OPH:n määräys 5/2018). Määräyksessä huomioidaan alalle soveltumista erityisesti terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien näkökulmasta.
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/5782990/tiedot
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky#terveydelliset-vaatimukset-terveys--ja-hyvinvointialalla

-Opiskelijat hankkivat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.

-Maksuton lounas

-Sedussa sinulla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla.

 -Opiskelijat hankkivat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Timo Vainionpää, puh. 040 868 0168
email: etunimi.sukunimi(at)sedu.fi

Sedu Hakijapalvelut, puh. 040 830 2275
email: hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: