Takaisin

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto (verkossa)

Sosiaali- ja terveysala

22.08.2023
Seinäjoki, Suupohjantie 45
Jatkuva haku
Tutkinto
Verkko-opiskelu
150 osp

Kenelle?

Koulutus on suunnattu alalla toimiville henkilöille, jotka haluavat syventää osaamistaan ja vahvistaa taitoaan soveltaa mielenterveys- ja päihdetyön lähestymistapoja ja menetelmiä työssään. Koulutuksen sisällöissä on teemoja, jotka sopivat erityisesti perhetyöntekijöille, päihdetyöntekijöille, mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumisen tukipalveluissa toimiville sekä niille alan työntekijöille, joiden työhön liittyy vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa työskentelyä.

Mitä saat

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon opiskelijana saat mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa. Voit syventää asiantuntemustasi ja kehittyä moniammatillisen työyhteisön jäsenenä. Tutkinnon suoritettuasi osaat kehittää työsi menetelmiä ja prosesseja digitalisoituvassa työympäristössä ja toimit laajenevassa yhteisössä ammattilaisena.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto (verkossa) suorittamisen voit aloittaa mistä tahansa tutkinnon osasta (ks. sisältö tarkemmin, josta selviää mitä tutkinnon osia tähän osaamisalaan on valittavissa).
Koulutukseen on jatkuva haku. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia.
Täytä hakulomake huolellisesti; aikaisempi koulutuksesi, työpaikkasi, työhistoriasi. Hakulomakkeen saapuessa, otamme sinuun yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Laadimme kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS), jonka perusteella mm. tarkistamme, että hakukelpoisuusvaatimukset täyttyvät ja työpaikallasi on riittävästi ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä. Valinnasta opiskelijaksi ottamisesta ilmoitetaan HOKS keskustelun yhteydessä.

Hae tähän koulutukseen

Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, ja se sisältää itsenäistä työskentelyä, tehtäviä ja verkossa tapahtuvaa oppimista. Edellytyksenä osallistumiselle on tietokone, toimiva nettiyhteys ja kuulokemikrofoni. Aloituspäivän info Teams-yhteyden avulla. Verkossa tapahtuva oppiminen toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä, mm. verkkokeskusteluissa hyödynnetään hyvien käytänteiden keräämistä ja vertaisarviointia. Opintoihin sisältyy myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joko koulutussopimuksella ilman työsuhdetta, tai oppisopimuksella omalla työpaikalla.

Koko tutkinto 150 osp koostuu kahdesta pakollisesta ja valinnaisista tutkinnon osista:
Pakolliset tutkinnon osat:
Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä 50 osp ja
Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen 50 osp
Valinnaisia tutkinnon osia ovat (Valitaan 50 osaamispistettä)
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen (25 osp)
Laajentuvassa yhteisössä toimiminen (25 osp) ja
Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen, 25 osp.
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 25 osaamispisteen laajuisesti.

Opettajat edustavat mielenterveys- ja päihdetyön alaa ja heillä on ajanmukainen tieto tarjottavana. Alan parhaan osaamisen hyödyntäminen mahdollistuu hyvien työelämäsuhteiden avulla.

Tutustu tutkinnon perusteisiin https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689872/reformi/tutkinnonosat
ja Sedun toteutussuunnitelmaan https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/amops/443361/tiedot

Tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä linkistä: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoon voi hakeutua henkilö, joka on soveltuva alalle ja motivoitunut alan opintoihin. Voit hakeutua koulutukseen, jos sinulla on perustiedot ja taidot alalta hallussa, sekä kokemusta työskentelystä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa.
Opiskelun ja osaamisen osoittamisen vuoksi on välttämätöntä, että voit toimia mielenterveys- ja päihdetyötä toteuttavassa työpaikassa. Verkko-opiskelu ja työelämässä oppiminen mahdollistaa tutkinnon suorittamisen työn ohessa. Osaaminen osoitetaan näytöllä. Näyttöympäristönä toimii opiskelijan oma työpaikka. Näyttöjä arvioivat opettaja ja työelämän edustaja, joka voi olla kollega tai esimies.

Tutkintokoulutusta järjestetään 2–3 päivää kuukaudessa klo 9:00-15:30

Oppisopimuskoulutus on maksuton sekä työnantajalle että opiskelijalle.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä: Sedun oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 oppisopimus(at)sedu.fi tai oman alueesi oppisopimusviranomaiseen.

Ilman oppisopimusta osallistumismaksu 250 € Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin. Maksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Kysy osamaksumahdollisuutta.

Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä 414 €. Lisätietoja: http://www.tyollisyysrahasto.fi

Lisätietoja

vastuuohjaaja Paula Annala, p. 040 680 7273
etunimi.sukunimi(at)sedu.fi
Sedu Hakijapalvelut p. 040 8302275, hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: