Takaisin

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto, rakennustyömaan työjohdon osaamisala (EAT)

Esimiestyö ja johtaminen, Rakennusala

Seinäjoki, Rastaantaival 2
Jatkuva haku
Tutkinto
Verkko-opiskelu
180 osp

Kenelle?

Tutkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on rakennusmestarin tai insinöörin tutkinto tai riittävästi kokemusta rakennustyömaan työnjohtotehtävistä tai niihin rinnastettava muuten hankittu osaaminen. Työtehtäväsi sisältävät esimies-/työnjohtotehtäviä sekä toimimista rakennustyömaalla käytännön järjestämiseen liittyvissä, vastuullisissa tehtävissä.
Opintojen henkilökohtaistamisen yhteydessä katsotaan työtehtäviesi laajuus ja kartoitetaan valmistavan koulutuksen tarve.

Mitä saat

Rakennustyömaan työnjohdon osaamisalan suoritettuasi, se mahdollistaa toimimisen työnjohtajana siihen rinnastettavassa työtehtävässä tai yrittäjänä eri toimialoilla. Toimialoja ovat talonrakentaminen, infra ja talotekniikka. Työnjohdon osaamisalan tyypillisiä työtehtäviä ovat työnjohtajana tai työmaainsinöörinä toimiminen.
Nyt sinulla on mahdollisuus kehittää omaa osaamistasi työnjohtotehtäviin ja voit hyödyntää nykyistä rakennusalan osaamistasi opinnoissasi. Samalla voit hankkia lisää osaamista.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Jatkuva haku. Sinut kutsutaan haastatteluun, jossa kartoitetaan onko riittävä osaaminen ja sellaiset työtehtävät, joissa osaaminen voidaan näyttää.

Hae tähän koulutukseen

Tutkinnon suorittaneella on rakennustuotannon työnjohtajalta tai siihen rinnastettavassa työtehtävässä edellytettävä ammattitaito. Tutkinnon suorittaneena osaat toimia vaativissa esimiestehtävissä ja johtaa työn toteutusta omalla rakentamisen vastuualueellaan (rakennustyömaan työnjohdon osaamisala) tai koko rakennustyömaalla (työmaapäällikön osaamisala). Osaat ottaa huomioon työturvallisuuden ja ympäristöasioihin liittyvät näkökohdat sekä voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaismääräykset. Työmaapäällikön osaamisalalla vaativuutta lisää kyky johtaa työmaata itsenäisesti ja välitöntä työnjohtoa hyödyntäen.

Vaadittava ammattitaito osoitetaan toimimalla rakennustuotantoalan työnjohtotehtävissä ja kehittämällä toimintaa kestävää kehitystä ja digitalisaatiota hyödyttävällä tavalla. Tutkinnon suorittanut tuntee oman vastuualueensa erityispiirteet ja huomioi ne työntekijöiden ja asiakkaan näkökulmasta

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu:
Yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta:
- Rakennustyömaan osan kokonaisuuden hallinta, 80 osp
Ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasita yhtensä 100 osp:
- Rakennustyömaan osan hankintojen ja logistiikan hallinta, 25 osp
- Rakennustyömaan osan suunnittelun ohjaus, 25 osp
- Kosteusvaurion korjaustyönjohtajana toimiminen, 25 osp
- Rakennusfysiikan, sisäympäristön ja talotekniikan perusteiden hallinta, 25 osp
- Rakennustyömaan osan olosuhteiden hallinta, 25 osp
- Rakenteiden tuennan ja jäykistämisen hallinta, 25 osp
- Rakennustyömaan osan rakennus- ja talotekniikan yhteensovitus, 25 osp
- Rakennustyömaan osan tehtäväsuunnittelu, 25 osp
- Rakennustyömaan kokonaisuuden hallinta, 80 osp
- Työmaatoteutuksen hankintamenettelyt ja sopimustekniikka, 25 osp
- Työmaatehtävien tehtäväsuunnittelu ja -ohjaus, 25 osp
- Työmaatoteutuksen suunnittelun ohjaus, 25 osp
- Työmaatoteutuksen asiakkuuksien hallinta, 25 osp
- Työmaatoteutuksen rakennus- ja talotekniikan yhteensovitus, 25 osp
- Työmaatoteutuksen olosuhteiden hallinta, 25 osp

Osoitat osaamisesi työpaikalla aidoissa työtehtävissä. Osaamistasi arvioivat koulutuksen järjestäjän edustaja ja työelämän edustaja.
Tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi
Verkko-opiskeluun tarvitset tietokoneen, kuulokemikrofonin ja toimivan nettiyhteyden. Lisäksi älypuhelin (tai muu kamera) on välttämätön tehtävien palautukseen ja näytön todentamiseen. Opiskelu tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä ja verkkokeskusteluissa käytämme Mikrosoft Teamsia.

Oppisopimus on maksuton.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä, joka on 414 euron suuruinen veroton kertakorvaus ammatillisen tutkinnon suorittamisesta
Lisätietoja: http://www.tyollisyysrahasto.fi

Lisätietoja

Koulutusvastaava Jarkko Rajala p. 040 868 0648
Opettaja Jorma Mänty p. 040 868 0825
s-posti: etunimi.sukunimi@sedu.fi

Haku: 20Y2RatjERatynä01

Jaa sivu: