Takaisin

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto sähköasentaja ja automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatioala

01.08.2024
Lapua, Ammattikoulunkatu 10
Yhteishaku
Hakuaika:

21.02.2024 - 21.03.2024

Tutkinto
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Yhteishaku: Perustutkinto on tarjolla kevään 2024 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.

Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutuksiin Sedun jatkuvan haun kautta.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Kevään 2024 yhteishaku aukeaa helmikuussa. Haku tapahtuu Opintopolussa (opintopolku.fi).
Tulokset julkaistaan hakijoille kesäkuussa 2024.

Viekö tekniikka mennessään? Oletko tarkan työn tekijä ja innostut uuden oppimisesta? Tykkäätkö matematiikasta? Jos vielä ajattelet loogisesti ja mietit työturvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta, sähkö- ja automaatioala tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittyä todelliseksi tekijäksi.

- Lapualla sähkö- ja automaatioasentajaksi
- Kurikassa sähköasentajaksi
- Seinäjoella Törnäväntiellä automaatioasentajaksi tai sähköasentajaksi
- Ähtärissä sähköasentajaksi

Sähkö- ja automaatioalan opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Opinnot kestävät n. 3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Opit lukemaan sähköpiirustuksia, asentamaan sähkölaitteita ja -verkkoja suunnitelmien mukaisesti ja noudattamaan sähkötyöturvallisuutta.

Sähköasentaja

Sähköasentaja tekee töitä sähköurakointiyrityksissä ja tekee rakennuskohteiden sähkö-, tele- ja LVI-järjestelmien asennustyöt. Sähköasentajia tarvitsevat sähkön tuotanto- ja jakelulaitokset, teollisuuslaitokset, sairaalat. Työtehtävät vaihtelevat työpaikan mukaan, esim. sähköasentaja voi tehdä sähköasema-asennuksia, ilmajohto- ja maakaapelitöitä, ohjaus- ja suojausjärjestelmien asennuksia, tuotannon ohjaus- ja valvontajärjestelmiä. Sähköasentajia toimii myyntitehtävissä ja tietenkin itsenäisinä yrittäjinä.

Automaatioasentaja

Automaatioasentaja työskentelee esim. teollisuuden automaatioon liittyvissä asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotehtävissä. Automaatioasentajia tarvitaan automaatioon liittyvissä sähköasennustehtävissä, tuotannonohjaus- ja valvontatehtävissä, kiinteistöautomaation ja sähkölaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotöissä.

Kansainväliset tehtävät vievät automaatioasentajan vientiyritysten koneiden ja laitteiden asennus- ja käyttöönottotehtäviin.

Automaatioasentaja voi toimia lämpö- ja energiantuotantolaitosten käynnissäpitotehtävissä, sähkölaitteiden erilaisissa kokoonpanotehtävissä ja tietenkin teknisen alan myyntitehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Sähköasentajan opintoihin kuuluu
- pienkiinteistöjen ja kiinteistöjen sähköasennuksia
- rakennusautomaatiota
- teollisuuden sähkö- ja automaatioasennuksissa ohjelmoitavan logiikan (PLC) käyttö sekä taajuusmuuttaja- ja sähkömoottoriasennuksia
- sähkön tuotantoa ja siirtoa sekä aurinkosähköjärjestelmiä
- sähkölaitteistojen ja -järjestelmien asennukset ja valaistustekniikan osaaminen sekä käyttöönotto ja opastus
- pienjänniteverkostoasennustöissä (<1kV), pylväs-, ilmajohto- ja maakaapeliasennukset

Valinnaisissa tutkinnon osissa:
Lapua: Kappaletavara-automaatio -> Tutkinnon suoritettuaan opiskelija on sähköasentaja ja automaatioasentaja

Automaatioasentajan opintoihin kuuluu
- pienkiinteistöjen sähköasennuksia
- mekaniikka-asennuksia
- kappaletavaralaitteistojen laitteiden käyttö- ja ohjaustöitä
- robotiikkatöitä
- käynnissäpitoa ja kunnonvalvontaa
- automaatiotekniikan kaapelointia

Opit käyttämään teollisuuden sähkö- ja automaatioasennuksissa ohjelmoitavaa logiikkaa (PLC) ja asentamaan taajuusmuuttajia ja sähkömoottoreita.

Valinnaisissa tutkinnon osissa:

- Prosessiautomaation perusteet
- KNX-taloautomaatiojärjestelmä
- Koneautomaatioteknologiat

Katso, miten Niklas kuvaa opiskeluaan sähkö- ja automaatioalalla https://youtu.be/ClYBZKMuTxM

Tutkinto muodostuu tutkinnon osista:

pakolliset tutkinnon osat 105 osaamispistettä:

Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen 30 osp

sähköasentaja: Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset, 45 osp

valinnaiset tutkinnon osat 40 osp

Automaatioasentajan valinnaisissa tutkinnon osissa:

-Prosessiautomaation perusteet

-KNX-taloautomaatiojärjestelmä

-Koneautomaatioteknologiat

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
- viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ks. tutkinnon rakenne https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/ammatillinen/7854766

Värinäkökyvyn puute voi haitata työpaikkakohtaisesti.

Kaksoistutkintona voit opiskella ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää: https://issuu.com/sedufi/docs/sedu_kaksoistutkintolaisen_opas_2021_web

Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Katso lisää https://www.sedu.fi/tule-opiskelemaan/vayla/

Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Keskustele oppisopimusmahdollisuudesta työnantajan kanssa, ja ota sen jälkeen yhteyttä Sedun oppisopimuspalveluihin: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0631.

Opiskelijat tarvitsevat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.

Maksuton lounas ja mahdollisuus hakea asuntolapaikkaa.

Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa. Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaanjakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.

Sedusta lähtee vuosittain noin 200 opiskelijaa ulkomaanjaksoille. Sedun yli 30 maan ja yli 80 partnerin verkostosta löytyy varmasti sopiva kohde eri alojen opiskelijoille.

Sedun opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa kansainvälisyyttä opinnoissaan myös kotimaassa, esimerkiksi verkko-opintojen tai kv-projektien kautta. Kansainvälisyysopinnoilla täydennät osaamistasi työtehtäviin, joissa kansainvälisyys ja eri kulttuurien tuntemus ovat hyödyksi.

Lisätietoja

Sedu Lapua opinto-ohjaaja Minna Pesonen
puh. 040 868 2068, minna.pesonen(at)sedu.fi

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: