Takaisin

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Esimiestyö ja johtaminen, Liiketoiminta

26.09.2023
Seinäjoki, Suupohjantie 45
Hakuaika:

16.01.2023 - 12.09.2023

Tutkinto
Verkko-opiskelu
180 osp

Kenelle?

Kun haluat saada lisää osaamista ja valmiuksia palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen omassa työssäsi tai organisaatiossasi. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittaneella on tuotekehitystyön osaaminen ja valmiudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitysprojekteja sekä kehittää ja uudistaa tuotteita, palveluja tai toimintamalleja. Hän tuntee kehittämiseen liittyvän prosessin eri vaiheet sekä osaa toteuttaa palvelumuotoiluprojektin. Valittujen tutkinnon osien perusteella osaaminen kohdistuu asiakaslähtöiseen tuotekehitystyön muotoiluun, sen markkinoille tuotteistamiseen tai brändin rakentamiseen. Opiskelija toimii innovaattorina ja kehittäjänä, jolla on taito ja rohkeus ottaa käyttöönsä uusia välineitä ja menetelmiä, tehdä nopeita ja ketteriä kehittämisen kokeiluja. Tutkinnon suorittajan työpaikka voi olla yksityisellä tai julkisella sektorilla. Voit toimia projektipäällikkönä, asiantuntijana, koordinaattorina tai kehittäjänä omassa organisaatiossasi tai yrityksessäsi. Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Mitä saat

Kehität koulutuksen aikana palvelu- ja tuotekehittäjän taitojasi sekä innovaattorin ja palvelumuotoilijan roolissa toimimista. Saat vahvistusta brändäykseen ja tuotteistamisen taitoihisi. Syvennyt tarkemmin tuotekehitysprosessin läpivientiin ja erilaisten kokeilujen toteuttamiseen. Saat käyttöösi yhteiskehittämisen perusvalmiudet. Pääset koulutuksen aikana verkostoitumaan muiden opiskelijoiden eli eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Koulutukseen kuuluu henkilökohtainen oman kehittäjän DISC-profiili ja siihen liittyvä valmennus. Sen avulla saat lisävalmiuksia yhteiskehittämisen taitoihisi.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae 12.9.2023 mennessä. Hakulomakkeen saavuttua, otamme sinuun yhteyttä opintojen aloitusasioiden merkeissä.

Hae tähän koulutukseen

1. KICK OFF - Design thinking
2. Kehittäjän mindset ja innovaattorina toimiminen - DISC
3. Tuotekehittäminen projektina
4. Asiakaskokemus
5. Tulevaisuusorientaatio
6. Palvelumuotoilu
7. Brändi
8. Tuotteistaminen
9. Uudet liiketoimintamallit ja vastuullisuus
10. Kehittämisen iloa sadonkorjuu
BONUS: Inspiraatiomatka kotimaassa (1 pv) omakustanteinen, vapaaehtoinen

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa on yksi pakollinen tutkinnon osa:
• Proaktiivinen kehittäminen (90 osp)

Voit valita kaksi osa-aluetta, joihin haluat syventyä opintojen aikana (valinnaiset tutkinnon osat):
• Brändin rakentaminen (45 osp)
• Innovaattorina toimiminen (45 osp)
• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä (45 osp)
• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa (45 osp)

Valtakunnalliset tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/3397334/tutkinnonosat
Koulutus muodostuu koulutusteemoista, webinaareista ja työpajoista sekä työpaikalla toteutettavista omaan tai toimeksiantajan organisaation tuotteen, palvelun tai toimintamallien kehittämiseen liittyvistä tuotekehitystehtävistä. Tuotekehitystöissä ja kokeiluissa hän toteuttaa organisaation strategiaa, toimii verkostoissa, testaa ideoitaan käytännössä ja parantaa jatkuvasti niiden laatua. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen kehittymissuunnitelma (HOKS) opintojen etenemiseksi.
Koulutuksen suoritusaika on reilu vuosi. Koulutuksen aikana rinnallasi kulkee Sedun asiantuntija, joka vastaa kysymyksiisi ja kuulee henkilökohtaiset, koulutukseen ja kehittymiseesi liittyvät tarpeesi ja toiveesi.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa osaaminen osoitetaan tutkinnon suorittajan omissa organisaatioiden tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehittämiseen liittyvissä työtehtävissä. Tuotekehitystyössä merkittävää on saada aikaan uusi tuote, palvelu tai toimintamalli. Ammattitaito arvioidaan työn suunnittelusta ja käytännön työstä.
Voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta, suoraan näytöillä. Tämä on mahdollista, jos sinulla on kaikkien tutkintovaatimusten mukainen osaaminen ja tutkinnon suorittaminen onnistuu omassa työssäsi.

Tutkinto ja koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on osallistujalle maksuton. Ilman oppisopimusta koulutuksen osallistumismaksu on 790 €.
Oppisopimusasioissa ota yhteyttä Sedun oppisopimustoimistoon p. 040 868 0627 tai oppisopimus(at)sedu.fi.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä 414 €. Lisätietoja: http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Opintojen-rahoitus

Lisätietoja

Minna Sainio p. 040 868 0631

sähköpostit: etunimi.sukunimi@sedu.fi

Jaa sivu: