Musiikkiopinnot Kurikan kampuksella

Voit jatkaa musiikkiopintoja siitä, mihin olet päässyt esimerkiksi musiikkiluokalla, -opistoissa tai musiikkilukiossa. Voit suorittaa myös pop/jazz-vaatimustason mukaisia peruskurssitutkintoja tai tehdä esimerkiksi oman demolevyn opintojen ohessa. Bändejä meillä toimii noin kymmenen.

Musiikkiopinnot voivat olla tutkintotasoisia tai tutkinnon osasuoritus. Opiskelu toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Lukuvuoden aikana voit saada musiikkiopetusta yksilöopetuksena omalla instrumentillasi tai laulusta ja/tai bänditunteina.

Opiskelijavalinta musiikkiopintoihin perustuu normaaliin yhteishakuun. Lähetä tieto musiikkivalinnasta erillisellä lomakkeella, jonka saat hyväksymiskirjeen mukana. Jos olet suorittanut aikaisemmin musiikista osatutkintoja, niistä on hyvä laittaa kopio mukaan.

Ota yhteyttä!

Warmbold, Henriikka

Tuntiopettaja (päätoiminen) | Yhteiset tutkinnon osat

Sedu Kurikka