Oletko jo kuullut UUTE SoTe -hankkeesta?

UUTE SoTe -hankkeen blogi 23.5.2022

Hei,

Oletko jo kuullut UUTE-Sote hankkeesta? Tässä blogitekstissä saat vastauksen kysymyksiin mitä, missä, kenelle, miten ja miksi.

UUTE-SoTe-investointi-ja kehittämishankkeet tuovat uutta tekniikkaa sosiaali- ja terveysalalle. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa Etelä-Pohjanmaan sote-alan toimijoiden digitalisoitumista ja koronapandemiasta toipumista. Hankkeessa tuetaan sote-alan uusien tuotteiden, innovaatioiden ja palvelujen kehittämistä ja hankitaan tueksi digitaalisia laitteita ja hyvinvointiteknologiaa.

Hei,

Oletko jo kuullut UUTE-Sote hankkeesta? Tässä blogitekstissä saat vastauksen kysymyksiin mitä, missä, kenelle, miten ja miksi.

UUTE-SoTe-investointi-ja kehittämishankkeet tuovat uutta tekniikkaa sosiaali- ja terveysalalle. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa Etelä-Pohjanmaan sote-alan toimijoiden digitalisoitumista ja koronapandemiasta toipumista. Hankkeessa tuetaan sote-alan uusien tuotteiden, innovaatioiden ja palvelujen kehittämistä ja hankitaan tueksi digitaalisia laitteita ja hyvinvointiteknologiaa.

Missä UUTE-Sote hanketta tehdään?
Hanketta toteuttaa Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu Suupohjantiellä. Hankkeen projektikoordinaattorina toimii Hanna Lindberg. UUTE-SoTe hanke kuuluu hankeperheeseen, johon kuuluvat myös SeAMKin SOTE Living Lab -hanke sekä SeAMKin ja Sedun yhteinen Digivointihanke.

Kenelle hanke kohdistuu?
Kohderyhmät ovat Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan yksityiset yritykset sekä julkinen ja kolmas sektori. Turva-alan ja teknologia-alan yritykset mm. sähkö – automaatio ja ICT – aloilta, joilla on selkeä kytkös sosiaali- ja terveysalaan. Välillisenä kohderyhmänä ovat Sedun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijat, muut toisen asteen oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut, jotka voivat hyödyntää hankkeen tuloksia, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon etujärjestöt ja teknologia – ja turva-alan edustajat.

Mitä hankkeella tavoitellaan?
Hankkeessa kehitetään Sedun Kirkkokadun uudiskampukselle moderni digitaalinen oppimisympäristö (eKampus). eKampuksella luodaan älykkäitä toimintaympäristöjä, etätyöskentelyn ja etäläsnäolon malleja sekä lisätyn todellisuuden tuotteita. Hankkeesta toteutettujen pilottien avulla sote-alan toimijat saavat kokemusta ja näkemystä digitaalisista tuotteista, palveluista ja toimintamalleista. Hankkeessa vahvistetaan myös alan kansainvälistä yhteistyötä ja vertaisoppimista hyviä käytänteitä vaihtamalla.

Kehittämishankkeessa laaditaan digitalisaation ja teknologian käyttöönottoa tukevia verkkopedagogisia malleja, vertaisoppimisen, vertaistuen ja digitutoroinnin menetelmiä sekä uudenlaisia yhteistyöverkostoja. eKampuksella lisätään opiskelun elämyksellisyyttä ja osallisuutta keinoilla, joiden siirtovaikutus työelämään hoitolaitosten arkeen olisi mahdollisimman suuri. Kehittämistyöllä mahdollistetaan jatkossa koulutuksiin osallistuminen etänä työpaikoilta mikro-oppimisen keinoin. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia henkilöstön täydennyskouluttautumiseen sekä opiskelijoiden pidempiin työelämäjaksoihin. Lisäksi tavoitteena on lisätä hoitolaitosten henkilöstön teknologisia valmiuksia tuottaa elämyksellisiä ja osallistavia asiakaskokemuksia virtuaalitodellisuuden ja muiden teknologisten ratkaisujen avulla.

Miten viemme hanketta eteenpäin?
Hanke sisältää viisi työpakettia, joilla viemme eteenpäin hanketta: Työpaketti 1: Verkostoituminen ja kumppanuudet
Työpaketti 2. Kirkkokadun kampuksen ja eKampuksen tilaratkaisujen ja investointien valmistelu ja hankinnat
Työpaketti 3: Pilottien käynnistäminen investointien pohjalta – (mm. aistihuone, TKI- ja oppimisympäristöjen hybriditilavarustelut, XReach-etätukiratkaisut ja etäalusta sekä hoivarobotiikka)
Työpaketti 4. Viestintä ja hyvien käytänteiden jakaminen hankkeen tuloksista ja toimintamalleista
Työpaketti 5: Hankkeen johto, hallinto ja raportointi

UUTE-SoTe-hankkeessa investoinnit painottuvat neljään teemaan:
1. Aistihuoneen avulla pyritään luomaan liikuteltava kokonaisuus, jota voitaisiin hyödyntää sote-alan yrityksissä opiskelijoiden välityksellä.
2. Hybriditilavarustelut eli mobiilivaunut mahdollistavat langattoman työskentelyn ja etäläsnäolon, mutta antavat myös uudenlaisen mahdollisuuden esimerkiksi hoivayksikön asukkaille yhteydenpitoon. Mobiilivaunua voidaan esim. hyödyntää lääkärikierrosta päiväkahvihetkiin, jolloin omaistenkin osallisuus lisääntyy.
3. XR-etätuki ratkaisut luovat uuden tavan ohjata ja tukea tänä työprosesseja, oppimista ja uusien työntekijöiden perehdytystä.
4. Hoivarobotiikan avulla tuodaan apukeinoja hoitoalan toistotyöhön, sekä virkistyskäyttöön.

Miten hanke onnistuu toteuttaa?
Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Hankkeet toteutetaan aikavälillä 1.10.2021 –31.8.2023.

Miksi teemme tätä hanketta?
Hanke edistää digitalisaatiota, etäpalveluita ja niiden käyttöönottoa sekä virtuaaliteknologian ja sote-alan PK-yritysten liiketoiminnan ja palvelujen kehittämistä.
Sote-alan ja turva -/teknologia-alan yrityksiin syntyy mahdollisuuksien mukaan lisää työpaikkoja. Yritykset aloittavat uutta liiketoimintaa ja/tai niissä tapahtuu liikevaihdon tai henkilöstön lisäystä.
Sedun Kirkkokadun uudiskampuksen moderni digitaalinen TKI- ja oppimisympäristö, joka sisältää alueen sote-alaa palvelevan eKampuksen. Verkkopedagogiset toimintamallit sekä vertaisoppimisen ja digitutoroinnin toimintamallit oppilaitoksen ja työelämän kesken.
Yhteistyökonsepti tilojen käytössä työelämän ja eri kouluasteiden kesken (Sedu – SeAMK). Kansainvälisen yhteistyön kasvu sote-alan sekä turva- ja teknologia-alan toimijoiden kesken (yhteistyön hybridimallit).
Hankkeet tarjoavat tulevaisuudessa uudenlaisia keinoja oppia ja edistää vihreää kasvua sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää toimintaa.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä
Projektikoordinaattori Hanna Lindberg p. 040 680 7554
Hanna.lindberg(at)sedu.fi

Tekstin on koostanut hankeharjoittelija Vuokko Rajala

Logonauha, jossa on Euroopan aluekehitysrahaston ja Vipuvoimaa EU:lta -logot.

Jaa: