Opintojen jälkeen

Opintojen jälkeen.

Uraohjauspalvelut opiskelijoita ja tutkinnon suorittaneita varten


Sedun uraohjaajat auttavat valmistuvia ja Sedusta jo valmistuneita mm. työelämään siirtymisessä. Katso Sedun uraohjaajien yhteystiedot ja sovi tapaaminen.

Koivusalo, Aki-Pekka

Uraohjaaja | Hakijapalvelut, Opiskelijapalvelut

Sedu Seinäjoki, Ammattikoulunkatu

Hyödynnä Susanin vinkkivideot

Onnistu työnhaussa (5,15 min)

Näin teet hyvän CV:n (3.52 min.)

Näin laadit hyvän, selkeän työhakemuksen (1.56 min.)

Vinkkejä työhaastatteluun (3.06 min.)

Opinnot päätösvaiheessa – mitä nyt?

Uraohjaaja Susan Sinimäki tukee opiskelijoita opintojen loppuvaiheessa, siis työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä, mm. kesätöiden ja työpaikan hakemisessa, hakemusten kirjoittamisessa, työelämään pääsemisessä.

Millaisiin kysymyksiin olet törmännyt?

– Mikäli työpaikkaa ei valmistumishetkellä ole, kysymykset liittyvät työnhakijaksi ilmoittautumiseen, etuusasioihin ja erilaisiin palveluihin. Niissä tilanteissa, joissa opinnot ovat keskeytymässä tai ovat jo keskeytyneet tai alanvaihto on mielessä, on todella paljon erilaisia kysymyksiä. Voidaan selkiyttää sitä tulevaa alaa kartoittamalla sopivia työtehtäviä.
– Mikäli opinnot ovat keskeytymässä terveyteen liittyvien syiden vuoksi, neuvon palveluihin ja etuuksiin liittyvissä asioissa.
– Työni on hyvin kokonaisvaltaista ja sen tavoitteena on löytää opiskelijalle tai valmistuneelle hänelle paras ratkaisu. Valmistuvat ovat usein kysyneet, onko palvelua mahdollista saada vielä valmistumisen jälkeen. Ilman muuta olen käytettävissä myös valmistumisen jälkeen.

Millaista ohjauksesi on?

– Teen pääasiassa yksilöohjausta ratkaisukeskeisin ohjausmenetelmin. Ohjauksen tavoite on lisätä itsetuntemusta ja samalla aina käytännössä edistää opiskelijan tai valmistuneen henkilön asioita. Teen myös jonkin verran työelämäasioihin ja työnhakuun liittyvää opetustyötä.

Mikä opintojen loppuvaiheessa askarruttaa?

– Työllistymiseen liittyvät moninaiset asiat: saako oman alan töitä ja mitä töitä voisi hakea, mikäli oman alan töitä ei jostain syystä halua tehdä. Lisäksi työnhakuun liittyen suurin askarruttava asia on se, miten ja mitä työnhaussa voisi itsestä kertoa. Jos töitä ei heti saa tai ei jostain syystä pysty kokoaikaiseen työhön, voi olla hyvä saada apua palveluihin hakeutumiseen, etuusasioihin ja työnhakijaksi ilmoittautumiseen.

– Työnhaun ohjauksessa opiskelija oppii kertomaan itsestään ja osaamisestaan työhakemuksessa, CV:ssä ja työhaastattelussa. Ohjauksessa voidaan kartoittaa ns. piilotyöpaikkoja ja laatia avoimia hakemuksia. Työnhaun ohjauksessa voidaan tehdä koko työnhaun prosessi työnhaun asiakirjoista työn hakemiseen ja haastatteluun valmistautumiseen saakka. Ohjausta voidaan järjestää myös etänä Teamsillä.

Tutustu myös

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston vinkit ammatillisesta oppilaitoksesta valmistuville
TE-palvelujen vinkit valmistuville – Katso video!