Opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus. Opintojen ohjauksen tehtävä on tukea opiskeluasi ja varmistaa, että saat työelämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavat tiedot ja taidot koulutuksen aikana.

Opinto-ohjaajat

Voit kääntyä vastuuohjaajan tai opinto-ohjaajan puoleen kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa, esim.

  • kun haluat tehdä muutoksia opiskelusuunnitelmaan
  • mietit jatko-opintoja

Opinto-ohjaajien ja uraohjaajien yhteystiedot löydät täältä.  

Vastuuohjaaja

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty vastuuohjaaja, joka vastaa HOKS-prosessista ja auttaa sinua, kun tarvitset tukea tai neuvoja opintojesi eri vaiheissa. Vastuuohjaajasi perehdyttää sinut tutkinnon perusteisiin, kampuksen käytäntöihin ja keskeisimpiin asioihin ammattiin opiskelussa. Vastuuohjaajasi kanssa laadit henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman HOKSin ja seuraat sen toteutumista.

Vastuuohjaaja pitää yhteyttä alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajiin ja muihin yhteystyötahoihin.

Erityinen tuki

Jos oppiminen on vaikeaa tai tarvitset tukea vamman tai sairauden vuoksi, voit saada enemmän tukea ja lisäopetusta. Jokaisen opiskelijan tuki suunnitellaan aina henkilökohtaisesti HOKSin laatimisen yhteydessä. Erityisen tuen tarpeesta voit keskustella vastuuohjaajan, erityisopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa.

Opetuspisteesi erityisopettajan yhteystiedot saat vastuuohjaajaltasi tai etsimällä hakemalla oikeaa henkilöä Sedu.fi-sivuston Yhteystiedot-osiossa. Kirjoita vapaasanahaku-kenttään erityisopettaja.

Kampuksella voi työskennellä myös ammattiohjaaja, joka ohjaa opiskelijoita yksilöllisesti.

Koulutuspäällikkö, koulutusvastaava

Koulutuksen pedagogisesta ja opetuspisteen toiminnallisesta kehittämisestä vastaa kampuksen koulutuspäällikkö. Koulutuspäällikkö vastaa opetuksen ja tukitoimien järjestämisestä sekä toimii henkilöstön esimiehenä.

Koulutusvastaava vastaa opetuksen suunnittelusta ja työjärjestysten laatimisesta.