Opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus. Opintojen ohjauksen tehtävä on tukea opiskeluasi ja varmistaa, että saat työelämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavat tiedot ja taidot koulutuksen aikana.

Opinto-ohjaajat

Vastuuohjaajat ja opinto-ohjaajat rakentavat kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ja auttavat sinua opintoihisi liittyvissä asioissa. Voit kääntyä vastuuohjaajan tai opinto-ohjaajan puoleen kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa, esim.

  • kun haluat tehdä muutoksia opiskelusuunnitelmaan
  • mietit jatko-opintoja

Opintotoimistot auttavat sinua opiskeluun liittyvien papereiden ja lomakkeiden täyttämiseen liittyvissä asioissa.

Opinto-ohjaajien ja uraohjaajien yhteystiedot löydät täältä.  

Vastuuohjaaja

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty vastuuohjaaja, joka vastaa HOKS-prosessista ja auttaa sinua, kun tarvitset tukea tai neuvoja opintojesi eri vaiheissa. Vastuuohjaajasi perehdyttää sinut tutkinnon perusteisiin, kampuksen käytäntöihin ja keskeisimpiin asioihin ammattiin opiskelussa. Yhdessä vastuuohjaajasi ja opinto-ohjaajasi kanssa laadit henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman HOKSin ja seuraat sen toteutumista.

Vastuuohjaaja pitää yhteyttä alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajiin ja muihin yhteystyötahoihin. Vastuunohjaajan kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Erityinen tuki

Jos oppiminen on vaikeaa tai tarvitset tukea vamman tai sairauden vuoksi, voit saada enemmän tukea ja lisäopetusta. Jokaisen opiskelijan tuki suunnitellaan aina henkilökohtaisesti HOKSin laatimisen yhteydessä. Erityisen tuen tarpeesta voit keskustella vastuuohjaajan, erva-vastaavan tai opinto-ohjaajan kanssa.

Opetuspisteesi erva-vastaavan yhteystiedot saat vastuuohjaajaltasi.

Koulutuspäällikkö, koulutusvastaava ja ammattiohjaaja

Koulutuksen pedagogisesta ja opetuspisteen toiminnallisesta kehittämisestä vastaa kampuksen tai alan koulutuspäällikkö. Koulutuspäällikkö vastaa opetuksen ja tukitoimien järjestämisestä sekä toimii henkilöstön esimiehenä.

Koulutusvastaava vastaa opetuksen suunnittelusta ja työjärjestysten laatimisesta.

Kampuksella voi työskennellä myös ammattiohjaaja, joka ohjaa opiskelijoita yksilöllisesti.