Turvallinen oppimisympäristö

Turvallinen oppimisympäristö on meidän kaikkien vastuulla. Yhteiset pelisäännöt helpottavat Sedun opiskelijoiden ja henkilöstön yhteiseloa sekä lisäävät opiskelu- ja työskentelymukavuutta.

Järjestyssäännöt

Noudattamalla Sedun järjestyssääntöjä varmistamme turvallisen ja viihtyisän opiskelu- ja työskentely-ympäristön Sedun opiskelijoille, henkilöstölle sekä Sedussa vieraileville.

Työturvallisuus

yöturvallisuudella on merkittävä osuus ammatillisen koulutuksen toteutuksessa. Tavoitteena on, että opiskelija:

  • osaa alansa työsuojelumääräykset sekä -ohjeet ja myös noudattaa niitä
  • arvostaa turvallista, viihtyisää ja terveellistä työympäristöä ja myös kehittää sitä
  • tunnistaa työhön liittyvät vaarat ja terveyshaitat, jolloin hän osaa suojautua niiltä sekä torjua niitä
  • pystyy suunnittelemaan itselleen ergonomisesti terveellisen työympäristön
  • ylläpitää työ- ja toimintakykyä sekä omaa terveyttään
  • kykenee huolehtimaan ympäristönsuojelusta sekä työpaikkansa siisteydestä ja järjestyksestä

Vaatetus

Työskennellessäsi Sedun oppimisympäristöissä ja työpaikalla käytät kyseisen alan vaatimukset täyttäviä työ- tai suojavaatteita ja jalkineita.

Takit jätetään pukukaappiin tai naulakkoon omalla vastuulla: älä jätä taskuihisi rahaa tai muuta arvokasta!

Liikkuminen alueella

Pihoissa on vähän tilaa ja paljon liikennettä, joka koostuu niin jalankulkijoista kuin moottoriajoneuvoista. Aja lyhintä tietä pysäköintipaikalle. Käytä alhaista nopeutta ja noudata erityistä varovaisuutta. Noudata ohjeita kulkuneuvojen pysäköinnistä ja polkupyörien säilytyksestä. Oppilaitos ei vastaa pysäköintipaikalla tapahtuneista vahingoista.

Pihoissa on vähän tilaa ja paljon liikennettä, joka koostuu niin jalankulkijoista kuin moottoriajoneuvoista. Aja lyhintä tietä pysäköintipaikalle. Käytä alhaista nopeutta ja noudata erityistä varovaisuutta. Noudata ohjeita kulkuneuvojen pysäköinnistä ja polkupyörien säilytyksestä. Oppilaitos ei vastaa pysäköintipaikalla tapahtuneista vahingoista.

Järjestys, siisteys ja ympäristöasiat

Sedu huomioi ympäristöasiat toiminnassaan ja siksi onkin tärkeää, että jokainen toimii ympäristöjärjestelmän ohjeiden mukaisesti. Lajittelu on pyritty järjestämään toimivaksi, ja se edellyttää kaikilta toimimista lajitteluohjeitten mukaisesti. Opettajat opastavat sinut opintojen alkaessa jätteiden käsittelyyn ja lajitteluun.