Yhteiset pelisäännöt

Yhteiset pelisäännöt helpottavat yhteiseloa, lisäävät opiskelu- ja työskentelymukavuutta ja tekevät yhteisestä työskentely-ympäristöstä turvallisen.

Opetukseen osallistuminen

Edellytämme sinulta säännöllistä ja täsmällistä osallistumista opetukseen. 

Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa (HOKS) mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei poissaololle ole perusteltua syytä.”

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 94 §

Velvoite osallistua opetukseen on määritelty laissa. Laki koskee kaikkia ammatillisia tutkintoja, lukuun ottamatta työvoimakoulutusta. Työvoimakoulutuksessa sovelletaan julkista työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia.

Voit olla poissa vain sairauden tain hyvissä ajoin ennalta sovitun syyn vuoksi. Luvan poissaoloon voi antaa

 • opettaja oman oppituntinsa osalta,
 • vastuuohjaaja (1-3 pv) ja
 • koulutuspäällikkö ( > 3 pv).

Yli kolme päivää kestävästä sairaudesta on toimitettava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus.

Työelämässä oppimista seurataan työelämän sääntöjen mukaisesti. Sinun tulee ilmoittaa kaikista poissaoloistasi sekä työpaikkaohjaajalle että työelämässä oppimista ohjaavalle opettajalle.

Poissa voit olla 1-3 päivää omalla ilmoituksella, pidemmistä poissaoloista on hankittava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus. Mikäli työpaikka niin vaatii, todistus on oltava kaikilta poissaolopäiviltä.

Poissaolojen seuranta

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus seurata opiskelijan koulutukseen osallistumista, ehkäistä poissaoloja ja toteuttaa niihin liittyviä toimenpiteitä.

 • Vastuuohjaajat seuraavat opiskelijoidensa opintojen etenemistä ja läsnäoloa sekä toteuttavat näihin liittyviä toimenpiteitä.
 • Opettajat seuraavat osallistumista opetukseen ja merkitsevät poissaolot Wilmaan. Jos opiskelijalla on luvattomia poissaoloja, opettaja on yhteydessä huoltajaan.
 • Huoltaja voi seurata opiskelijan osallistumista opetukseen Wilman huoltaja-liittymän kautta. Jos opiskelija laiminlyö opintojaan, vastuuohjaaja on yhteydessä huoltajaan.

Poissaoloanomukset tehdään Wilmassa. Lomamatkat suositellaan tehtäväksi oppilaitoksen loma-aikoina.

Laajennettu oppivelvollisuus

Kunnalla on oikeus ja velvollisuus ohjata oppivelvollinen soveltuvaan koulutukseen. Kunta voi myös osoittaa opiskelupaikan (viimeinen vaihtoehto).

Huoltaja on ensisijaisesti vastuussa siitä, että opiskelija osallistuu opetukseen. Jos opiskelijalle kertyy luvattomia poissaoloja, eikä huoltajaa tavoiteta, asiasta tehdään ilmoitus asuinkunnalle.

Oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi viimeistään 1 kuukauden kuluessa siitä, kun hän on viimeksi osallistunut opetukseen, näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen.

Laajennettu oppivelvollisuus kiinnostaa niin opiskelijoita kuin huoltajia. Katso usein kysytyt kysymykset vastauksineen.

Tupakointi

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu on nikotiiniton oppilaitos ja työpaikka. Tupakointi on kielletty 

 • kaikkialla sisä- ja ulkotiloissa
 • työ- ja opiskelupäivien aikana
 • työelämässä oppimisessa
 • opiskeluun liittyvillä matkoilla ja tapahtumissa, esim. opintomatkat ja messut
 • kuntayhtymän omistamissa ja vuokraamissa tiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa

Tupakkatuotteita ei myydä kuntayhtymän tiloissa, ja opiskelijoita tuetaan tupakoinnin lopettamisessa. Savuttomuudesta on ilmoitettu näkyvästi asianmukaisin kyltein.

Kun opiskelija tulee terveydenhoitajan vastaanotolle aikomuksenaan lopettaa tupakkatuotteiden käyttö, hänen nikotiiniriippuvuutensa selvitetään. Kaikki eivät tarvitse tai hyödy nikotiinikorvaushoidosta.

Sedu kustantaa nikotiinipurukumit opiskelijoille kolmen viikon ajaksi. Opiskelija saa muutaman päivän tarvetta vastaavan määrän kerrallaan. Nikotiinikorvaushoito tapahtuu terveydenhoitajan valvonnassa ja opastuksella, jolloin opiskelija käy vastaanotolla useamman kerran kolmen viikon aikana. Nämä käynnit keskusteluineen tukevat tupakkatuotteen käytön lopettamista.

Jos opiskelija tarvitsee nikotiinikorvaushoitoa vielä kolmen viikon jälkeen, opiskelijan on kustannettava se itse.