Yksilöllistä opiskelua

Tutkintojen perusteet

Sedun koulutukset lyhyesti:

Sedussa voit opiskella ammatillisen tutkinnon kymmenillä eri aloilla. Voit opiskella myös yksittäisen tutkinnon osan tai osia. Järjestämme myös tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA), korttikoulutuksia sekä ammatillista lisäkoulutusta. Opiskelutapoja on useita. Tervetuloa opiskelemaan!

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot:

  • Perustutkinto on tarkoitettu ilman ammatillista koulutusta oleville sekä ammatinvaihtajille.
  • Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joka ovat hankkineet alan peruskoulutuksen tai vastaavan osaamisen työelämässä.
  • Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat alan peruskoulutuksen jälkeen kehittäneet ammattitaitoaan ja hankkineet vankan työkokemuksen alalta.
  • TUVA-koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat selkiinnyttää ammatinvalintaansa, tarvitsevat lisää valmiuksia suoriutua ammatillisista opinnoista, ovat maahanmuuttajataustaisia tai ovat vaarassa jäädä ilman opiskelupaikkaa. Opintojen laajuus määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Tutkinnon perusteet toimivat pohjana opintojen suunnittelulle. Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet-palvelussa. Lisätietoa opintojen toteutuksesta saat myös tutkintoa koskevasta osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmasta.

Ammatillisen perustutkinnon ohella voit suorittaa myös lukio-opintoja, tarvittaessa ylioppilastutkintoon asti. Lisätietoja kahden tutkinnon suorittamisesta löydät kaksoistutkinto-sivulta ja kaksoistutkinto-oppaasta.

Sedun opiskelijana voit suorittaa myös väyläopintoja ammattikorkeakoulussa.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma HOKS

Opintojen alussa laadit osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) yhdessä vastuuohjaajasi kanssa. HOKSissa suunnitellaan opintosi ja tehdään tarvittavat valinnat.

Mikäli sinulla on aikaisempaa osaamista, joka vastaa nyt suoritettavan tutkinnon tavoitteita, se voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi suoritettavia opintoja. Tunnustetun osaamisen tulee kuitenkin olla arvioitua ja vastata joko ammatillisen tutkinnon ammattitaitovaatimuksia, yhteisten tutkinnon osien (YTO) tai valmentavan koulutuksen osaamistavoitteita. Aikaisempi osaaminen arvioidaan HOKSin laatimisen yhteydessä.

HOKSia päivitetään säännöllisesti ja siihen kirjataan myös opiskelijan tarvitsemat tukitoimet.

Koulutussopimus vai oppisopimus?

Sedussa hankit osaamista monimuotoisissa oppimisympäristöissä. Voit opiskella joustavasti oppilaitoksessa, työpaikalla ja aiempaa enemmän myös virtuaalisissa oppimisympäristöissä, esim. ajosimulaattoreilla ja verkossa.

Työelämässä tapahtuva oppiminen toteutetaan koulutussopimuksena, oppisopimuksena tai näitä joustavasti yhdistämällä.

  • Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.
  • Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Oppisopimuksella voi suorittaa koko tutkinnon ja yksittäisiä tutkinnon osia (esim. kesäopso). Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työntekijä ja saa palkkaa. Täysin oppisopimuksena suoritettavassa koulutuksessa on vähemmän oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua.

Opintojesi etenemistä voit seurata Wilma-järjestelmän kautta, josta näet esimerkiksi oman HOKSin, lukujärjestyksen ja opiskeluusi liittyvät arvioinnit.

Yksilölliset opintopolut

Sedun opiskelijana voit valita monipuolisesta tarjonnasta ja rakentaa omaa opintopolkuasi henkilökohtaisen kiinnostuksen ja tarpeidesi mukaan. Voit laajentaa osaamistasi valitsemalla opintoja toisesta tutkinnosta, lukio- tai korkeakouluopinnoista.

Vastuuohjaaja, alasi opettajat, opinto-ohjaajat ja yksikön muu henkilökunta opastavat sinua kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa koko opiskeluajan.

Suoritat ammatillista perustutkintoa ja lukio-opintoja rinnakkain. Lue lisää kaksoistutkinto-oppaasta.

Sedun opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Lisätietoa väyläopinnoista löydät täältä. Kysy lisää opinto-ohjaajaltasi.

Mikäli haaveammattisi on yrittäjä, voit perustaa yrityksen jo opiskeluaikana ja kehittää yritysideaasi mm. NY-yritystoiminnan ja osuuskuntatoiminnan kautta. Lue lisää opiskelun ja yrittäjyyden yhdistämisestä.

Sedun opiskelijat kisaavat vuosittain ammattitaidon SM-kilpailuissa Taitajassa. Taitaja-karsintoihin ja itse kilpailuun valmistautuminen on osa opintoja.

Urheilija: Sedu on mukana Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemiassa, joka mahdollistaa opiskelun ja kilpaurheilun joustavan yhdistämisen. Urheiluakatemiat ovat osa Olympiakomitean hallinnoimaa huippu-urheiluyksikköä. Voit hakea opiskelemaan mihin tahansa Sedun järjestämään ammatilliseen perustutkintoon. Lue lisää Urheile ja opiskele -sivulta.

Kysy lisää urheilijakoulutuksesta:
Teemu Joensuu
p. 040 868 1570
etunimi.sukunimi(a)sedu.fi

Tukea opiskeluun Vauhdittamosta

Sedun Vauhdittamoissa saat apua ja ohjausta ammatillisten sekä yhteisten tutkinnon osien opiskeluun. Vauhdittamot toimivat kaikilla Sedun kampuksilla. Vauhdittamot ovat auki kampuksesta riippuen päivittäin tai useamman kerran viikossa. Lue lisää Sedun Vauhdittamoista.

Kysy lisää

Oman alas opinto-ohjaaja auttaa, kun jokin asia mietityttää tai haluat tietää lisää. Katso opinto-ohjaajien yhteystiedot.