Opetus- ja toteutussuunnitelmat

Sedu tarjoaa ammatillista koulutusta laaja-alaisesti. Jokaiseen tutkintoon on Opetushallituksessa laadittu valtakunnalliset tutkintojen perusteet, jotka takaavat koulutuksen sisällön vertailukelpoisuuden. Valtakunnalliset perusteet luovat raamit, joita täsmennetään koulutuksenjärjestäjän tutkintokohtaisilla toteutussuunnitelmilla. Näistä selviää mm. tutkinnon osien laajuus ja sisältö.

Jokaisesta tutkinnosta tehdään lisäksi tutkintokohtainen osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma, joka on lakisääteinen. Toteutussuunnitelmat löytyvät OPH:n ylläpitämästä ePerusteet-sivustolta. Arviointisuunnitelmat tallennetaan Sedun nettisivuille.

Päivitystyö suunnitelmien osalta on käynnissä syksyn 2022 aikana.

Yhteiset tutkinnon osat – toteutussuunnitelmat