A Terva-aitta

Tuomarniemen koulutila on yksi Ähtärin vanhimmista kantatiloista. 1790-luvulle asti se tunnettiin nimellä Tiala. Se kuului 1600 luvulla Boijer-suvun läänityksiin. 

Vuonna 1683 tila määrättiin kuninkaallisella julistuskirjalla käytettäväksi Jyväskylän tuomiokunnan tuomarin virkatalona. Tuomarien käytössä tilan nimi muotoutui ruotsinkieliseksi ja siitä tuli Domarnäs. Kaikkiaan virkataloa isännöi yhdeksän tuomaria. Terva-aitta on ainoa tuomarien hallinta-ajalta säilynyt tilan rakennus. Se arvellaan rakennetun 1700 – luvulla.

Ennen sahateollisuuden syntymistä Suomen metsien tärkein kaupallinen tuote oli terva. Näiltäkin seuduilta sitä on poltettu omaan tarpeeseen ja myyntiin. Terva-aitta oli tervan säilyttämiseen tarkoitettu rakennus, jossa tervaa pidettiin tynnyreissä.

Rakennus sijaitsee rantaviivan tuntumassa, koska ennen rautatieyhteyttä vesitiet tarjosivat parhaan kuljetusväylästön. Paloherkkänä aineena terva oli parasta varastoida talousrakennuksesta erilleen. Terva-aikakauden väistyttyä rakennuksessa varastoitiin uittokalusteita. 

Tuomarniemen Puulajipuisto >