F Johtajan virkatalo

Oppilaitoksen päärakennus eli johtajan virkatalo

Tällä paikalla sijaitsi vanha tuomarien virkatalo, jonka oli rakennuttanut laamanni Hortel vuonna 1781. Viimeisistä tuomareista talossa asuivat Gaddit, Roschierit ja Waldénit.

Oppilaitoksen perustamisvuonna 1903 rakennus oli jo huonossa kunnossa. Erityisen huolestunut talon kunnosta oli oppilaitoksen kolmas johtaja Arvid Borg. Kesällä 1913 rakennus paloi.

Samalle paikalle rakennettiin uusi päärakennus. Sen valmistuminen viivästyi alkaneen maailmansodan vuoksi mutta lopputarkastus voitiin kuitenkin pitää joulukuun lopussa 1914. Rakennus on toiminut johtajan virka-asuntona 1998 vuoteen asti. Rakennuksessa on ollut myös toimisto- ja vierashuoneita. Johtajan virkataloon tehtiin täysremontti 1984 ja rakennuksen peruskorjaus alkoi uudelleen vuonna 2017. 

Kuva: Kirsti Lampilan kokoelma

Yläkuvassa Johtajan virkatalo eli Rehtorin talo lokakuussa 2018. Kuva: Jorma Toopakka

Tuomarniemen Puulajipuisto >