Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat (YTO) sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Yhteisten tutkinnon osien kautta hankit ja vahvistat taitoja, joita tarvitaan kaikissa ammateissa ja arkielämässä. Aiemmin hankittu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi opiskeltavaa tutkintoa.

YTO-opintoja voit suorittaa oman ryhmäsi lukujärjestyksen mukaan tai joustavasti verkko-opintoina Sedun eKampuksella. Lisätietoa yto-opinnoista ja verkko-opintoihin ilmoittautumisesta löydät Sedun opiskelijaintrasta.

YTO-opintoja voit suorittaa oman ryhmäsi lukujärjestyksen mukaan tai joustavasti verkko-opintoina Sedun eKampuksella. Verkko-opinnot aloitetaan starttipajalla, joka järjestetään Teamsin välityksellä verkossa. Opiskelu tapahtuu Moodle-ympäristössä. Saat tukea opintojen edistymiseen tukipajoista ja Vauhdittamosta.

YTO-verkko-opinnot on suunniteltu palvelemaan erityisesti opiskelijoita, jotka opiskelevat pääsääntöisesti työpaikoilla, mutta niitä voivat hyödyntää muutkin Sedun opiskelijat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp
 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp
 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

Valinnaiset YTO-opinnot (9 osp) voit valita muusta Sedun YTO-tarjonnasta tai halutessasi pyytää niiden tunnistamista ja tunnustamista aiemmin hankkimasi osaamisen perusteella.

Verkkoympäristössä YTOja opettavat opettajat

Fräntilä, Jaana

Lehtori | Yhteiset tutkinnon osat

Sedu Seinäjoki, Suupohjantie

Heikkinen, Marjo

Lehtori | Yhteiset tutkinnon osat

Sedu Seinäjoki, Suupohjantie

Joensuu, Teemu

Tuntiopettaja (päätoiminen) | Yhteiset tutkinnon osat

Sedu Seinäjoki, Törnäväntie

Kenkkilä, Pirjo

Virkavapaalla | Yhteiset tutkinnon osat

Sedu Seinäjoki, Suupohjantie

Lampimäki, Josiina

Opettaja

Sedu Seinäjoki, Suupohjantie

Leppänen, Suvi

Tuntiopettaja (päätoiminen) | Yhteiset tutkinnon osat

Sedu Seinäjoki, Suupohjantie

Perttula, Mira

Opettaja

Sedu Seinäjoki, Suupohjantie

Luomaranta, Anne-Maj

Lehtori | Yhteiset tutkinnon osat

Sedu Seinäjoki, Suupohjantie

Luopa, Raija

Lehtori | Yhteiset tutkinnon osat

Sedu Seinäjoki, Rastaantaival

Mantere-Virtanen, Eeva

Lehtori | Yhteiset tutkinnon osat

Sedu Seinäjoki, Suupohjantie

Olli, Sari

Opettaja | Yhteiset tutkinnon osat

Sedu Seinäjoki, Rastaantaival

Parantainen, Tiina

Opettaja | Kehittämispalvelut, Yhteiset tutkinnon osat

Sedu Seinäjoki, Rastaantaival

Perämäki, Mirke

Opettaja | Yhteiset tutkinnon osat

Sedu Seinäjoki, Rastaantaival

Rajala, Tanja

Lehtori | Yhteiset tutkinnon osat

Sedu Seinäjoki, Suupohjantie

Silver, Joanna

Opettaja | Yhteiset tutkinnon osat

Sedu Seinäjoki, Suupohjantie