Takaisin

Lähihoitaja – hae osaamisalaopintoihin Seinäjoelle!

Sosiaali- ja terveysala

Seinäjoki, Suupohjantie 45
Jatkuva haku
Tutkinnon osa(t)
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja tai sinulla on osatutkintotodistus Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp -tutkinnon osista, voit hakeutua suorittamaan osaamisalaopintoja.
Osaamisalaopinnot kestävät 1 – 1,5 v hoksin mukaan. Osaamisaloille on yksittäisiä paikkoja. Osaamisalaopinnot alkavat elokuussa ja tammikuussa.

Haettavissa olevat osaamisalat:

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Vammaistyön osaamisala
Suunhoidon osaamisala (aloitus vain elokuussa)

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Koulutuksen järjestäjä päättää haastatteluun kutsuttavat hakemusten perusteella.
Haastattelut järjestetään Seinäjoella.

Osaamisaloille on yksittäisiä paikkoja. Osaamisalaopinnot alkavat elokuussa ja tammikuussa.

Hae tähän koulutukseen

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Työtehtävät
• Ikääntyvien hoitaminen ja kuntoutus kotihoidossa, palvelu- ja pienkodeissa, päivätoiminnassa ja terveyskeskuksen
vuodeosastolla
• ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen ja kannustaminen arjessa selviytymiseen
• ikääntyneen lääkehoidosta ja hyvästä ravitsemuksesta huolehtiminen


Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Työtehtävät
• eri-ikäisten, sekä erityistä tukea tarvitsevien ja sairaiden lasten ja nuorten hoito, kasvatus ja ohjaus esim. päiväkodeissa, kouluissa, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa, lastensuojeluyksiköissä, perhe- ja nuorisotyössä
• perheiden ohjaus yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ja tukitoimien hyödyntämisessä
• lasten ja nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen


Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 osp
Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä 35 osp

Työtehtävät
• eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ihmisten hoito ja kuntoutus sekä itsenäiseen elämään tukeminen mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden pienkodissa, tukiasunnossa, lastensuojelussa, nuorisokodissa, psykiatrian osastolla, päihdeklinikalla ja mielenterveys- tai päihdeasiakkaiden päivätoiminnassa.
• omahoitajana toimiminen, yhteisöhoito, ryhmien ohjaus, lääkehoito sekä perushoitotyö
• yhteistyö läheisten kanssa sekä moniammatillinen yhteistyö ja verkostotyö


Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Kotihoidossa toimiminen 40 osp
Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp

Työtehtävät
• perushoitoa ja huolenpitoa asiakkaan tarpeiden mukaisesti kuntoutumista edistäen
• asiakkaan hoidon ja huolenpidon suunnittelu, toteutus ja arviointi mm. perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa vuodeosastoilla tai poliklinikoilla, palvelukodissa ja kotihoidossa tai kotisairaalassa
• lääkehoito ja lääkkeiden vaikutusten seuranta sekä asiakkaan avustaminen ja ohjaaminen arjen toiminnoissa ja ravitsemuksessa


Vammaistyön osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 osp
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 40 osp

Vammaistyön osaamisala toteutetaan työvaltaisesti koulutussopimuksella tai oppisopimuksella vammaistyön työpaikalla. Opiskelija hankkii itse työpaikan oppilaitoksen tuella. Teoriaopinnot toteutetaan verkossa, muutamia lähiopetuspäiviä on oppilaitoksessa.

Työtehtävät
• vammaisen asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen työpaikassa, jossa vammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä.
• osallisuuden ja oman näköisen elämän mahdollistaminen vammaisille asiakkaille
• päivittäisten toimien ohjaaminen ja opettaminen sekä arjen mielekkyyden edistäminen
• selkokielen sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttäminen
• vammaisen asiakkaan perushoito ja lääkehoito

Suunhoidon osaamisala

Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
Suun hoitotyössä toimiminen 40 osp
Suun terveyden edistämisessä toimiminen 35 osp

Suunhoidon osaamisalan suorittaneen lähihoitajan tyypillisiä työympäristöjä ovat suun terveydenhoidon yksiköt julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Sosiaali- ja terveysalalla valinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä (OPH:n määräys 5/2018). Määräyksessä huomioidaan alalle soveltumista erityisesti terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien näkökulmasta. Katso lisää http://www.sedu.fi/fi/Hakijalle/Mihin-ja-miten-haen/Sovellunko-alalle

-Opiskelijat hankkivat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.

-Maksuton lounas

-Sedussa sinulla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla.

 -Opiskelijat hankkivat työvaatteet, oppikirjat ja muut oppimateriaalit.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Riina Lahti, puh. 040 868 0177
email: etunimi.sukunimi(at)sedu.fi

Sedu Hakijapalvelut, puh. 040 830 2275
email: hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: