Takaisin

Metsäalan ammattitutkinto bioenergia-alan osaamisala

Metsäala

Ähtäri, Tuomarniementie 55
Jatkuva haku
Tutkinto
Monimuoto-opiskelu
150 osp

Kenelle?

Koulutus soveltuu erinomaisesti bioenergiayrittämistä suunnitteleville sekä mm. metsä- tai maatalouteen tai turpeeseen perustuvan energiatuotannon yrittäjille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan alalla. Koulutus soveltuu myös niille, joiden toimenkuvaan kuuluvat uusiutuvaan energiaan liittyvät tehtävät.

Mitä saat

Koulutuksen päätyttyä hallitset bioenergiantuotantoon ja -jalostukseen liittyvät pääperiaatteet. Tiedät miten nostaa energiaomavaraisuutta ja kehittää prosesseja, joissa tuotetaan energiaa lähellä sijaitsevista raaka-aineista. Tutkinto parantaa edellytyksiäsi siirtyä bioenergian tuottajaksi. Koulutuksen aikana syntyneiden yhteistyöverkostojen kautta voit olla rakentamassa alueelle uutta energialiiketoimintaa.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae koulutukseen täyttämällä hakulomake. Vastaanotettuamme hakemuksesi, otamme sinuun yhteyttä ja lähdemme yhdessä suunnittelemaan opintojasi.

Hae tähän koulutukseen

Pakolliset tutkinnon osat: Metsäalan tehtävissä toimiminen (bioenergia-alan) 20 osp ja bioenergia-alalla toimiminen 50 osp. Lisäksi valitaan valinnaisista tutkinnonosista riittävästi, jotta kertyy 150 osaamispistettä.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
bioraaka-aineen jalostaminen 40 osp
bioraaka-aineen jalostaminen mädättämällä 40 osp
bioraaka-aineen varastoiminen ja käsittely 20 osp
bioenergia-alalla yrittäminen 20 osp
lämmöntuotannossa toimiminen 50 osp
turvetuotannon töissä toimiminen 40 osp tai
työkoneen huoltaminen ja korjaaminen 20 osp.
Lisäksi on mahdollisuus ottaa tutkinnon osa muusta tutkinnon osaamisalalta tai muusta tutkinnosta. Esim peltoenergian tuottaminen tai energiapuunkorjuukoneella työskenteleminen 30 osp.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, lähiopetuspäiviä on noin 2 - 5 pv/kk.
Lähiopetuspäivät toteutetaan pääosin Ähtärissä tai Ilmajoella jalostamisen valinnaisen osalta.
Opiskeluun liittyy seminaareja ja tutustumiskäyntejä kotimaassa sekä mahdollinen ulkomaan opintomatka (omakustanteinen).

Päivien välillä tehdään tehtäviä, joissa sovelletaan opittua käytäntöön todellisessa toimintaympäristössä. Voit hyödyntää opiskelutehtäviä esim. oman tilan tai työpaikan energiantuotantoon liittyvien toimintaprosessien kehittämisessä.

Osallistumismaksu 300 €. Maksua ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. . Ulkomaanmatkan kustannukset varmistuvat tarkemman suunnitelman valmistuttua. Opiskelija voi valmistuttuaan hakea ammattitutkintostipendiä.

Lisätietoja

Kouluttaja Jyrki Ilves, p. 040 680 7149, jyrki.ilves@sedu.fi

Jaa sivu: