Takaisin

Metsäalan ammattitutkinto metsäkoneenkuljettaja

Metsäala

Ilmajoki, Ilmajoentie 525
Jatkuva haku
Tutkinto
Monimuoto-opiskelu
150 osp

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat syventää metsäkonealan osaamistasi tai vaihtaa työn painopistettä koneketjussa. Sinulla on metsäalan opintoja suoritettuna tai työkokemusta metsä- tai konealalta. Koulutus sopii erinomaisesti jatkokoulutukseksi esimerkiksi metsäalan perustutkinnon suorittaneille.

Mitä saat

Opiskeltuasi metsäkoneenkuljettajaksi ja metsäalan ammattitutkinnon hallitset metsien käsittelyn, puutavaran varastoinnin, osaat paikantaa leimikon ja turvata metsäluonnon monimuotoisuutta. Osaat työskennellä tehokkaasti hakkuukoneella tai kuormatraktorilla.

Opiskeluaikana tekemistäsi valinnoista riippuen osaat työskennellä energiapuun korjuukoneella, tehdä metsänhoito- ja metsänparannustöitä koneellisesti tai tehdä työkoneen siirtokuljetuksia. Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä metsäkoneenkuljettajana

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen voit hakeutua joustavasti läpi vuoden. Aloitusmahdollisuuksia on noin 2 kuukauden välein. Vastaanotettuamme hakemuksesi saat kutsun henkilökohtaiseen haastatteluun ja lähdemme yhdessä suunnittelemaan opintojasi. Aloitusjakso ja muutamia muita koulutusjaksoja järjestämme Ähtärissä.

Tätä kautta haet koulutukseen, jonka suurimmaksi osaksi järjestämme Rengonharjulla Ilmajoen ympäristössä.
HAE KOULUTUKSEEN

Hae tähän koulutukseen

Koulutuksessa suoritat pakollisen tutkinnon osat; Metsäalan työtehtävissä toimiminen, Talousmetsien käsitteleminen ja valitset seuraavista kaksi valinnaista tutkinnon osaa; Hakkuukoneella työskenteleminen, Kuormatraktorilla työskenteleminen, Metsänparannuskoneella työskenteleminen, Työkoneen siirtokuljetuksen toteuttaminen, koneellisten metsänhoitotöiden tekeminen, Energiapuun korjuukoneella työskenteleminen ja Kuljetusalan perustason ammattipätevyys.

Opiskelu tapahtuu on pääasiassa käytännön työtehtävissä, kokeneiden kouluttajien yksilöllisessä ohjauksessa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena eli voit opiskella joustavasti työn ohella. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona käytännön työtehtävissä.

Koulutus toteutetaan kokoaikaisena opiskeluna TAI monimuoto-opetuksena, jolloin lähiopetusjaksoja on 1-3 pv/kk koulutusaiheiden valinnoista riippuen. Lisäksi koulutukseen sisältyy koneharjoitusjaksoja ja itsenäistä opiskelua. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Metsäkoneenkuljettajan koulutukseen liittyy terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.

Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin (OPH 5-2018) ennen hakemuksen jättämistä: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/190862_tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_oph-.pdf

Sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää sinulta terveydentilaasi koskevia tietoja milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana, riippumatta omasta ilmoituksestasi.

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen.

Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa et terveydentilasi tai toimintakykysi vuoksi pysty asianmukaisesti toimimaan.

Voit suorittaa tutkinnon ja koulutuksen omaehtoisena koulutuksena tai oppisopimuksella. Tarvittaessa oppisopimus voidaan solmia tutkinnon osa kerrallaan. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä: Sedu oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 tai s-posti: oppisopimus(at)sedu.fi.

Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä (414 €) työllisyysrahastosta. Lisätietoa: http://www.tyollisyysrahasto.fi

Koulutusmaksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Koulutuksen osallistumismaksu 300 €. Maksua ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa. Osallistumismaksun voi maksaa erissä sopimuksen mukaan.

Opiskelijan maksaa itse oppikirjat, ruokailut, koulumatkat sekä mahdolliset viranomaiskulut.

Lisätietoja

Kouluttaja Ari Mansikkaviita p. 040 772 0430
Kouluttaja Asko Ämmälä p. 040 830 2177

etunimi.sukunimi(at)sedu.fi

Jaa sivu: