Takaisin

Metsäalan ammattitutkinto metsänomistajanaisille, metsätalousyrittäjä Seinäjoki

Metsäala

09.08.2024
Ähtäri, Tuomarniementie 55
Hakuaika:

31.01.2024 - 31.05.2024

Tutkinto
Monimuoto-opiskelu
150 osp

Kenelle?

Metsätalousyrittäjän koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet metsänomistaja ja/tai kiinnostunut metsätaloudesta ja metsänhoitoasioista. Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta metsäalalta.

Mitä saat

Suorittamalla metsätalousyrittäjän opinnot saat valmiudet kokonaisvaltaiseen metsänhoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksen aikana saat kokonaiskäsityksen metsätaloudesta ja metsänhoidosta. Opit myös tunnistamaan omaa tilaa koskevat rajoitteet ja mahdollisuudet. Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus päivittää omaa metsäsuunnitelmaa.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan hakemuksen perusteella enintään 16 opiskelijaa.

Koulutus käynnistyy 9.8.2024 klo 18.00

Hae tähän koulutukseen

Kaikille pakolliset tutkinnonosat:
Metsäalan työtehtävissä toimiminen
Talousmetsien hoitaminen

Suuntautumisen mukaiset tutkinnon osat:
Metsätalouden hoitaminen, Puukaupan tekeminen

Suuntautumisopintojen lisäksi valitset yhden valinnaisen tutkinnon osan seuraavista:
Metsätalouden hoitaminen, Metsätöiden tekeminen, Puunkorjuun tekeminen, Puukaupan tekeminen, Metsätilan arvioiminen ja kaupan valmisteleminen, Puun jatkojalostaminen, Vaativien puunpoistojen tekeminen, Metsätiedon keruu ja sen hyödyntäminen, Metsänparannustöiden toteuttaminen, Luonto- ja maisemapalvelujen tuottaminen, Taajamametsien hoitaminen, Metsäpalveluliiketoiminnan suunnitteleminen, Metsäpalvelun tuottaminen, Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähipäiviä järjestetään arkipäivisin ja viikonloppuisin noin 3 pv/kk pääsääntöisesti Seinäjoella ja Ilmajoella. Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti ja suunnitelmassa (HOKS) huomioidaan aikaisempi osaaminen ja koulutus. Metsäalan ammattitutkinto on mahdollista suorittaa noin 1,5 vuodessa.

Voit suorittaa tutkinnon ja koulutuksen omaehtoisena koulutuksena tai oppisopimuksella. Tarvittaessa oppisopimus voidaan solmia tutkinnon osa kerrallaan. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä: Sedu oppisopimuspalvelut, p. 040 868 0627 tai s-posti: oppisopimus(at)sedu.fi.

Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä (414 €) koulutusrahastosta. Lisätietoa: http://www.tyollisyysrahasto.fi
Koulutusmaksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.

Osallistumismaksu 300 €. Maksua ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.
Opiskelija maksaa itse oppikirjat, ruokailun ja matkat.

Lisätietoja

kouluttaja Johanna Salla-Uitto, p. 040 680 7054
kouluttaja Asko Ämmälä, p. 040 830 2177
kouluttaja Jyrki Ilves, p. 040 680 7149
etunimi.sukunimi@sedu.fi

Jaa sivu: