Takaisin

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto sähköasentaja ja automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatioala

01.08.2025
Lapua, Ammattikoulunkatu 10
Yhteishaku
Hakuaika:

20.02.2025 - 19.03.2025

Tutkinto
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Yhteishaku: Koulutus on tarjolla kevään 2025 yhteishaussa peruskoulupohjaisille hakijoille.

Lukion oppimäärän, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakeutuvat koulutuksiin Sedun jatkuvan haun kautta.

Mitä saat

Viekö tekniikka mennessään? Oletko tarkan työn tekijä ja innostut uuden oppimisesta? Tykkäätkö matematiikasta? Jos vielä ajattelet loogisesti ja mietit työturvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta, sähkö- ja automaatioala tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittyä todelliseksi tekijäksi.
Lapualla valmistut sähkö- ja automaatioasentajaksi.

Sähköasentaja

Sähköasentaja työskentelee sähköurakointiyrityksissä ja tekee rakennuskohteiden sähkö-, tele- ja LVI-järjestelmien asennustyöt. Sähköasentajia tarvitsevat sähkön tuotanto- ja jakelulaitokset, teollisuuslaitokset, sairaalat. Työtehtävät vaihtelevat työpaikan mukaan, esim. sähköasentaja voi tehdä sähköasema-asennuksia, tuuli- ja aurinkosähkötöitä ja maakaapelitöitä, ohjaus- ja suojausjärjestelmien asennuksia, tuotannon ohjaus- ja valvontajärjestelmiä. Sähköasentajia toimii myös myyntitehtävissä ja tietenkin itsenäisinä yrittäjinä.

Automaatioasentaja työskentelee esim. teollisuuden automaatioon liittyvissä asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotehtävissä. Automaatioasentajia tarvitaan automaatioon liittyvissä sähköasennustehtävissä, tuotannonohjaus- ja valvontatehtävissä, rakennusautomaation ja sähkölaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotöissä.
Automaatioasentaja voi toimia lämpö- ja energiantuotantolaitosten käynnissäpitotehtävissä, sähkölaitteiden erilaisissa kokoonpanotehtävissä ja tietenkin teknisen alan myyntitehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Kevään 2025 yhteishaku alkaa helmikuussa 2025.

Sähkö- ja automaatioalan opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä.
Opit lukemaan sähköpiirustuksia, asentamaan sähkölaitteita ja -verkkoja suunnitelmien mukaisesti ja noudattamaan sähkötyöturvallisuutta.

Tutkinto muodostuu tutkinnon osista:
Pakolliset tutkinnon osat 75 osaamispistettä:
Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen 30 osp
sähköasentaja: Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset, 45 osp
valinnaiset tutkinnon osat 70 osp

Valinnaisissa tutkinnon osissa opiskelija valitsee 1–2:
Kappaletavara-automaatioasennukset -> Tutkinnon suoritettuaan opiskelija on sähköasentaja ja automaatioasentaja

Sähköasentajan opintoihin kuuluu
- pienkiinteistöjen ja kiinteistöjen sähköasennuksia
- rakennusautomaatiota
- teollisuuden sähkö- ja automaatioasennuksissa ohjelmoitavan logiikan (PLC) käyttö sekä taajuusmuuttaja- ja sähkömoottoriasennuksia
- sähkön tuotantoa ja siirtoa sekä aurinkosähköjärjestelmiä
- sähkölaitteistojen ja -järjestelmien asennukset ja valaistustekniikan osaaminen sekä käyttöönotto ja opastus
- pienjänniteverkostoasennustöissä (<1kV), maakaapeliasennukset

Sähköasentajan ja automaatioasentajan valinnaisissa tutkinnon osissa mm:

- Prosessiautomaation perusteet
- KNX-taloautomaatiojärjestelmä
- Koneautomaatioteknologiat
- Aurinkosähköasennukset
- Sähköajoneuvolatausjärjestelmäasennukset

Ks. tutkinnon rakenne https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/7854766/rakenne

Kurkkaa, miten koulutus etenee Sedussa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/toteutussuunnitelma/3034269/ammatillinen/sisalto/3224498

Muista, että Yhteiset tutkinnon osat (YTO) 35 osp sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin.

Lue lisää: sedu.fi/ytot https://sedu.fi/opiskelu-sedussa/yhteiset-tutkinnon-osat/

Opinnot kestävät n. 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojesi tai hankkimasi työkokemuksen perusteella opintoaikasi voi olla lyhyempi. 

Katso, miten Niklas kuvaa opiskeluaan sähkö- ja automaatioalalla https://youtu.be/ClYBZKMuTxM

Tutustu, miten Väylä-opinnot sujuvat. Tamás kuvaa https://sedu.fi/amerikkalainen-jalkapallo-toi-suomeen-ja-seinajoelle/

Värinäkökyvyn puute voi haitata työpaikkakohtaisesti.

Voit halutessasi opiskella kaksoistutkintona ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää: sedu.fi/kaksoistutkinto https://sedu.fi/tule-opiskelemaan/koulutukset/kaksoistutkinto/   

Sedun opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja (väyläopinnot) jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Tutustu väyläopintoihin: sedu.fi/vayla https://sedu.fi/tule-opiskelemaan/vayla/   

Tutkinto ja koko koulutus tai tutkinnon osa / osia on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Tutustu https://sedu.fi/tule-opiskelemaan/opiskelu-oppisopimuksella/   

Sedulla on erityistehtävä järjestää urheilijoiden ammatillista peruskoulutusta. Kuulumme olympiakomitean huippu-urheiluverkostoon. Kun haet yhteishaussa Seduun ja sen jälkeen Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemiaan, saat joustavan mahdollisuuden yhdistää ammatilliset opinnot ja urheiluvalmennus. Lue lisää: sedu.fi/urheilijakoulutus https://sedu.fi/tule-opiskelemaan/opiskelutavat/urheile-ja-opiskele/  

Kansainvälistyminen

Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa.
Lue lisää: sedu.fi/kansainvalisyys https://sedu.fi/opiskelu-sedussa/kansainvalisyys/

Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaan jakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.  

Lisätietoja

Sedu Lapua opinto-ohjaaja Minna Pesonen
puh. 040 868 2068, minna.pesonen(at)sedu.fi

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: