Takaisin

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysala

05.08.2024
Kurikka, Huovintie 1
Hakuaika:

22.03.2024 - 07.05.2024

Tutkinto
Lähiopiskelu
180 osp

Kenelle?

Tähän perustutkintoon voit hakea, jos olet suorittanut peruskoulun, lukion oppimäärän tai jonkin ammatillisen tutkinnon.
Opinnot ovat päiväopintoja. Opintoihin sisältyy työpaikalla oppimista.

Mitä saat

Lähihoitajan työ on asiakas- ja potilastyötä lähellä hoidettavaa ja hänen läheisiään. Keskeistä lähihoitajan ammattitaidossa ovat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot. Lähihoitajalla on hyvä terveys ja halua huolehtia omasta toimintakyvystään ja työhyvinvoinnistaan. Työskentelyn ydin on asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen.

Lähihoitaja toimii hoito- ja huolenpitotehtävissä erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Työpaikkoina voivat olla mm. asiakkaan koti, päiväkoti, terveyskeskus, palvelukeskus, asuntola, lastensuojelu, sairaala, päihde- tai mielenterveysyksikkö ja hoivakoti.

Huomaa muutos! Kun tavoitteesi on lähihoitajan tai perustason ensihoitajan ammatti, haet Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Sedussa sosiaali- ja terveysalalle järjestetään soveltuvuuskoe.

HUOM! 1.8.2024 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto saa uudet tutkinnon perusteet, joiden mukaan sinä opiskelet.

Katso, mitä Lyylistiina kertoo soveltuvuuskokeista https://youtu.be/u9AnC1c75eI

Riina-opo kuvaa, mitä kannattaa alalla ottaa huomioon https://youtu.be/dw-Z7ZXMqU4

Lähihoitaja ja perustason ensihoitaja tarvitsevat monipuolisen tietoperustan, jota soveltaa työssään. Ennen osaamisalan opintoja opiskelija suorittaa yleensä kolme pakollista ammatillista tutkinnon osaa, minkä jälkeen hän siirtyy osaamisalan opintoihin. Opiskelija voi hakea osaamisalaan mihin tahansa Sedun lähihoitajakoulutusta järjestävään toimipisteeseen.
Jos osaamisalalle on enemmän halukkaita kuin siihen voidaan ottaa opiskelijoita, osaamisalalle järjestetään valintakoe tutkinnon ensimmäisen opiskeluvuoden aikana (mm. perustason ensihoidon osaamisala).

Sedu Kurikka ja mahdolliset osaamisalat – vuosittain 2-3 osaamisalaa:

Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
Sairaanhoidon osaamisala

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Täytä hakemus huolellisesti, sillä sen perusteella osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestaukseen. Kutsu testaukseen tulee sähköpostina. Hakuun saattaa liittyä sähköisesti täytettäviä lomakkeita tai ennakkotehtäviä, joten seuraa sähköpostiasi aktiivisesti.
Soveltuvuuskokeessa arvioimme motivaatiotasi, opiskeluedellytyksiäsi, matemaattista osaamistasi, vuorovaikutustaitojasi ja terveydentilaasi. Soveltuvuuskokeen ajankohta ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti.
Sedu Kurikassa järjestetään soveltuvuuskoe ma-ti 13. - 14.5.2024.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut ohjataan kielitestiin. Opiskelu tapahtuu suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla riittävä (B1.1.) niin puheen kuin kirjoittamisen osalta.
Tutustu Sora-lainsäädännön terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Esität rikosrekisterioteen koulutuksen aikana, jos opintoihisi liittyy työharjoittelua alaikäisten parissa.

Hae tähän koulutukseen

Sosiaali- ja terveysalan opinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Jokainen lähihoitajaopiskelija ja perustason ensihoitajaopiskelija suorittaa kolme pakollista tutkinnon osaa:
Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen 20 osp,
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 25 osp sekä
Lääkehoito lähihoitajan vastuualueella 10 osp

ja siirtyy sitten osaamisalaopintoihin (60–75 osp). Tutkintoon kuuluu 15 osp–30 osp Valinnaisia tutkinnon osia osaamisalavalinnasta riippuen.

(Tutkinnon osien ja osaamisalojen nimet vahvistuvat, kun uudet tutkinnon perusteet julkaistaan).

Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy
-ikääntyneiden palveluihin
-ikääntymismuutoksiin, sairauksiin, lääkehoitoon, kotihoitoon ja saattohoitoon
-voimavaralähtöiseen, kuntouttavaan vanhustyöhön, toiminnallisuuteen ohjaamiseen ja mielekkään elämän edistämiseen
-asiakasturvallisuuteen ja ergonomiaan
-ravitsemukseen ja suunhoitoon.
Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan opinnoissa keskeistä:
-lasten hoito, kasvatus ja ohjaus varhaislapsuudessa, kouluiässä ja nuoruudessa
Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa.

Sairaanhoidon osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy
-sairaanhoito- ja huolenpitotyön syventämiseen elämänkaaren eri vaiheissa
-asiakkaan hoitotyöhön tämän kotona
-akuutteihin ja erityisiin hoitotilanteisiin laitosympäristöissä ja asiakkaan kotona
-terveyden edistämiseen
-ravitsemukseen
-mielenterveystyöhön
-lääkehoitoon.
Osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa.

Ks. tutkinnon rakenne https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/tiedot/8531450/rakenne

Koulutukseen liittyvät terveydelliset vaatimukset 
Sosiaali- ja terveysalalla valinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä (OPH:n määräys 5/2018). Katso lisää https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/5782990/tiedot

Muista, että Yhteiset tutkinnon osat (YTO) 35 osp sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin.

Lue lisää: sedu.fi/ytot https://sedu.fi/opiskelu-sedussa/yhteiset-tutkinnon-osat/

Opinnot kestävät n. 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Aiempien opintojesi tai hankkimasi työkokemuksen perusteella opintoaikasi voi olla lyhyempi. 

Simulaatio on vahvasti läsnä opinnoissa, tekniikka mm. AgeMan auttaa, jotta asiakkaan tila tulisi tutummaksi. Kurkkaa https://youtu.be/7vo4dgkSfbU

Seuraa IG-kanavaa @sedulahihoitaja 

Sosiaali- ja terveysalalla valinnoissa sovelletaan SORA-säädöksiä. Määräyksessä huomioidaan alalle soveltumista erityisesti terveyteen ja toimintakykyyn liittyvien ominaisuuksien näkökulmasta. Katso lisää https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky#terveydelliset-vaatimukset-terveys--ja-hyvinvointialalla

Voit halutessasi opiskella kaksoistutkintona ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Lue lisää: https://sedu.fi/tule-opiskelemaan/koulutukset/kaksoistutkinto/

Sedun opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulun perusopintoja (väyläopinnot) jo toisen asteen opintojen yhteydessä. Tutustu väyläopintoihin: https://sedu.fi/tule-opiskelemaan/vayla/

Tutkinto ja koko koulutus tai tutkinnon osa / osia on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että sinulla on alan työpaikka, jossa työskentelet vähintään 25 viikkotyötuntia. Tutustu https://sedu.fi/tule-opiskelemaan/opiskelu-oppisopimuksella/

Sedulla on erityistehtävä järjestää urheilijoiden ammatillista peruskoulutusta. Kuulumme olympiakomitean huippu-urheiluverkostoon. Kun haet yhteishaussa Seduun ja sen jälkeen Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemiaan, saat joustavan mahdollisuuden yhdistää ammatilliset opinnot ja urheiluvalmennus. Lue lisää: https://sedu.fi/tule-opiskelemaan/opiskelutavat/urheile-ja-opiskele/

Kansainvälistyminen

Opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella osa opinnoista ulkomailla tai kansainvälistyä kotimaassa.
Lue lisää: sedu.fi/kansainvalisyys https://sedu.fi/opiskelu-sedussa/kansainvalisyys/

Ulkomaan jakso toteutuu yleensä siten, että teet osan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ulkomailla. Jakso saattaa sisältää myös oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua. Ulkomaan jakson kesto vaihtelee kahdesta viikosta pariin kuukauteen, ja kv-jaksolle opiskelija saa liikkuvuusapurahan oppilaitoksen kansainvälisistä hankkeista.  

Lisätietoja

Sedu Kurikka opinto-ohjaaja Timo Vainionpää,
puh. 040 868 0168, timo.vainionpaa(at)sedu.fi

Sedu Hakijapalvelut
puh. 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: