Takaisin

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja (monimuoto)

Sosiaali- ja terveysala

04.06.2024
Seinäjoki, Suupohjantie 45
Hakuaika:

14.02.2024 - 25.04.2024

Tutkinto
Monimuoto-opiskelu
180 osp

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jolla on aito kiinnostus työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä edistäen lähihoitajan tehtävissä. Koulutus soveltuu oman työn ohessa suoritettavaksi, lukuun ottamatta työelämässä oppimisen jaksoja. Koulutuksen tavoitteena on työllistyminen alueen sosiaali- ja terveysalan työpaikkoihin.

Mitä saat

Tutkinto antaa sinulle työelämän edellyttämän laaja-alaisen sosiaali- ja terveydenhuollon perusosaamisen ja erikoistuneen osaamisen vanhustyöhön, kun valitset osaamisalaksi Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen. Koulutus on räätälöitävissä myös niin, että voit suorittaa pakollisten ammatillisten tutkinnon osien jälkeen vaihtoehtoisesti myös muita osaamisaloja, kuten Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan, Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan, Suun hoidon osaamisalan tai Vammaistyön osaamisalan monimuoto-opintoina tai oppisopimuksella. Työelämässä oppimisen ympäristöjen tai oppisopimustyöpaikan tulee vastata osaamisalan ammattitaitovaatimuksia.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hae koulutukseen 25.4.2024 mennessä.

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus 23.4.2024 klo 16:30 – 17:30 Sedu Suupohjantiellä (Suupohjantie 45, Seinäjoki, kulku A-ovesta). Mahdollisuus osallistua myös TEAMS-yhteydellä (otathan yhteyttä asiasta Sinikka Juupaluomaan 040 6807242)

Soveltuvuustestaus järjestetään joko 8.5.2024 tai 13.5.2024 Sedu Suupohjantiellä, Suupohjantie 45 Seinäjoki. Saat tiedon soveltuvuuskoepäivästä viikolla 17, sekä erilliset ohjeet sähköpostitse soveltuvuustestauksen kulusta ja ennakkotehtävistä hakuajan päättymisen jälkeen. Varaa kalenteriisi koko päivä soveltuvuustestiä varten.Soveltuvuudessa kartoitetaan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisutaitoa. Soveltuvuustestaus ja opiskelu tapahtuvat suomen kielellä, joten kielitaitosi tulee olla sujuvaa niin puheen kuin kirjoittamisen osalta (vähintään B1.1. -taso). Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, suomen kielen taitosi testataan erikseen ilmoitettavana ajankohtana.Koulutuksen aikana on mahdollista, että rikosrekisteriote vaaditaan esitettäväksi.

Hae tähän koulutukseen

Koulutus etenee seuraavasti: Aloitat lähihoitajaopintosi henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti Yhteisten tutkinnon osien opinnoilla tiistaina 4.6.2024 klo 16. Yhteiset tutkinnon osat opiskellaan aloituspäivää lukuun ottamatta verkko-opintoina. Syyskuussa 2024 alkavat tutkinnon ammatilliset opinnot: Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen (20 osp), Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (25 osp) ja Lääkehoito lähihoitajan vastuualueella (10 osp). Nämä opinnot kestävät noin lukuvuoden. Elokuussa 2025 alkavat valitsemasi osaamisalan opinnot (Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala (monimuoto- tai oppisopimusopiskeluna), Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala (monimuoto- tai oppisopimusopiskeluna) Suun hoidon osaamisala (monimuoto- tai oppisopimusopiskeluna), Vammaistyön osaamisala (oppisopimusopiskeluna), tai Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala (oppisopimusopiskeluna).Lisäksi opintoihin sisältyy valinnainen tutkinnon osa/ osat (15-30 osp) ja yhteiset opinnot 35 osp. Ne / niistä osa voidaan myös tunnustaa aikaisemmista opinnoistasi, mikä lyhentää opiskeluaikaasi.

Katso tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8531450/tiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon liittyy Sora-lainsäädännön asettamia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu etukäteen tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky#terveydelliset-vaatimukset-terveys--ja-hyvinvointialalla

Soveltuvuustestauksessa sinun tulee arvioida omaa nykyistä terveydentilaasi ja toimintakykyäsi rehellisesti. Oikeusturvasi kannalta on perusteltua, että sinua ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka edellyttämissä käytännön tehtävissä tai työharjoittelussa et pysty asianmukaisesti toimimaan.Huomioithan, että sosiaali- ja terveydenhuollon työnantaja edellyttää, että sinulla on jo opiskeluaikana joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhka- ja vesirokkoa vastaan. Työnantaja edellyttää myös influenssarokotusta. Vaadittavat rokotukset ovat sinulle maksuttomia (Tartuntatautilaki 1227/2016, 48§).

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena siten, että opetus toteutetaan syyskuusta 2024 alkaen joka toinen viikonloppu (perjantaisin klo 15.30 -20.30 ja lauantaisin klo 8-15.30). Lähiopetuksen lisäksi opinnot sisältävät verkko-opintoja ja itsenäistä opiskelua. Jokaiseen tutkinnon osaan kuuluu myös työelämässä oppimisen jakso sekä näyttö. Koulutus kestää keskimäärin kaksi vuotta. Opintojen kesto on yksilöllinen, joten henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti opiskeluaika voi olla lyhyempi tai pidempi.

Oma taloudellinen toimeentulo opintojen aikana kannattaa miettiä ennen koulutukseen hakeutumista. Sinulla on mahdollisuus hakea Kelan opintotukea ja saattaa olla mahdollisuus hakea Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan 1.6.2024 jälkeen aikuiskoulutustukea voisi myöntää vain opintoihin, jotka alkaisivat ennen 1.8.2024. Lue lisää: https://www.aikuiskoulutustuki.fi/ajankohtaista-aikuiskoulutustuesta/Jos olet yli 25-vuotias työtön työnhakija, selvitä ennen koulutuksen alkua TE-toimistosta mahdollisuudesta opiskella työttömyysetuudella. Voit silloin hakea työvoimahallinnon omaehtoisen kouluttautumisen tukea. TE-toimisto arvioi yksilöllisesti, voidaanko opiskelu katsoa työnhakijan tilannetta edistäväksi. Opinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Koulutus on maksutonta, mutta opiskelumateriaalit ja esim. työkengät sinun tulee hankkia omalla kustannuksellasi. Opetus toteutetaan osittain verkkoyhteyden välityksellä. Sinulla tulee olla toimiva tietokone ja verkkoyhteydet.

Lisätietoja

Sinikka Juupaluoma p. 040 680 7242

Liisa Yli-Kullas, p. 040 830 4239

Sedu Hakijapalvelut, p 040 830 2275, hakijapalvelut(at)sedu.fi

Jaa sivu: