Kartoitukset ja henkilöarvioinnit

Henkilöstön osaamisen systemaattinen kehittäminen on avainasemassa yritysten menestymisessä ja maakunnan kilpailukyvyn säilymisessä. Sedu on osaamisen kehittämisen ammattilainen. Tekemällä yhteistyötä kanssamme helpotat omaa työtäsi ja varmistat organisaatiosi osaamispotentiaalin kehittymisen oikeaan suuntaan kohti yhteistä visiota.

DISC-henkilö- ja tiimiprofiilit havainnollistavat erilaisia käyttäytymistyylejä ja toimivat konkreettisina työkaluina ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita käsiteltäessä. Ne vahvistavat valmennuksen henkilökohtaisuutta ja luovat edellytykset todelliselle muutokselle. DiSC® -analyysi auttaa mm:

• tunnistamaan oman ja toisten tavan olla vuorovaikutuksessa

• mukauttamaan omaa käyttäytymistä tilanteen vaatimalla tavalla

• tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet omassa vuorovaikutuksessa yleensä ja esimiehenä

• rakentamaan keskinäistä yhteisymmärrystä

• synnyttämään yhteisen kielen keskustella erilaisuudesta, vahvuuksista ja heikkouksista

Everything DiSC ja The Five Behaviors -profiilit ovat Suomen oloihin validoituja, tieteellisesti tutkittuja henkilöprofiileja.

Ota yhteyttä ja kysy lisää
Satu-Maarit Sivula p. 040 539 9968
Minna Sainio p. 040 868 0631
Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi(at)sedu.fi