Referenssejä – Sedu Akatemia

Jucat Oy tarjoaa innovatiivisia palveluita tuotannon tehostamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on automatisoida ja robotisoida suomalaista konepajateollisuutta ja sitä kautta nostaa yritysten kilpailukykyä.

Haaste:

Robotiikkaosaamisen parantaminen ja robotiikan ja automaation tuki ja koulutus.

Ratkaisumme

Sedun opettajilla on vahvaa osaamista robotiikan ja automaation käytöstä teollisuudessa. Jucat on hyödyntänyt heidän osaamistaan simuloinneissa erityisesti kiiretilanteissa. Jucat ohjaa asiakkaitaan Sedun pakeille, kun he tarvitsevat päteviä tekijöitä tai haluavat päivittää osaamistaan.

Robotiikan ja automaation tuki ja koulutus ovat lähellä eteläpohjalaisia yrityksiä. Siksi muutkin alueen yritykset uskaltavat ottaa käyttöön robotteja ja automaatiota.

Nortech Metal Oy on yli 20 vuotta toiminut monipuolinen koneistusalan yritys ja sen päätuote on valurautojen koneistus.

Asiakkaan haaste:

Nortech tarvitsi kolme uutta työntekijää tehtaalleensa Isokyröön.

Nortech lähti kokeilemaan Rekrykoulutusta yhdessä Pohjanmaan TE-palvelujen, Go Onin ja kahden muun yrityksen kanssa. Koulutuksen järjestäjäksi valikoitui Sedu, koska Sedun konekanta tukee yrityksen konekantaa ja Sedussa on tehty vastaavanlaisia koulutuksia aiemminkin. Osaajia yritykseen – rekrykoulutuksen kautta Nortech sai kaksi uutta työntekijää.

60 pv mittainen rekrykoneistajakoulutus Sedussa auttoi opiskelijoita pääsemään nopeasti tekemisen alkuun. Se antoi pohjaa ja ymmärrystä sekä oikeaa asennoitumista työhön. Opiskelijan ei tarvinnut mennä töihin Nortechille ihan ummikkona.