Takaisin

Tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistaminen (JOTPA)

Tekstiili- ja muotiala

Seinäjoki, Törnäväntie 24
Jatkuva haku
JOTPA-hankkeen koulutukset
Verkko-opiskelu

Kenelle

Koulutus sopii sinulle, jos
- olet perusasteen tai yleissivistävän koulutuksen varassa tai
- sinulla ei ole nykyisiin tai uusiin tehtäviin valmiuksia antavaa ammatillisesti eriytynyttä tutkintoa tai
- sinulla on vanhentunut (vähintään 20 vuotta suorittamisesta), alakohtaisia valmiuksia antava tutkinto.

Haluat laajentaa aikaisempaa osaamistasi suorittamalla tämän tutkinnon osan.

Mitä saat

Opintojen aikana perehdyt tekstiilien valmistamiseen ja muotiin kestävän kehityksen näkökulmasta. Suoritat tämän tutkinnon osan verkko-opintoina Moodlessa tutustumalla kurssimateriaaleihin ja tekemällä tehtäviä. Halutessasi voit osallistua viikon mittaiselle lähijaksolle (vko 19) Sedu Vakkurinkadulla. Koulutuksen loppuvaiheessa teet näytön, jonka osoitat käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja valmistamalla kiertotaloustuotteen tai kiertotaloustuotteiden piensarjan.

Verkko-opinnot mahdollistavat itsenäisen opiskelun, jolloin voit edetä opinnoissasi joustavasti. Tarvitset vain tietokoneen ja toimivan nettiyhteyden sekä tavoitteellisen otteen itsenäiseen opiskeluun.

Hakeutuminen

HAKU KOULUTUKSEEN ON SULKEUTUNUT JA KOULUTUS ON PÄÄTTYNYT

Ei koulutusmaksuja. Henkilökohtaisiin harjoitustöihin tulevat materiaalit ja työvälineet on kustannettava itse.

Tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistaminen on osa tekstiili- ja muotialan perustutkintoa.

Opit koulutuksen aikana etsimään monipuolisesti tietoa kierrätysmateriaaleista ja niiden saatavuudesta sekä soveltamismahdollisuuksista tekstiili- ja muotialan tuotteisiin

Opit tunnistamaan ja analysoimaan monipuolisesti materiaalien soveltuvuutta kiertotaloustuoteideaan sekä selvittämään ja varmistamaan materiaalien saatavuuden ja turvallisuuden

Valitset tuoteideaan soveltuvat materiaalit itsenäisesti ja käyttötarkoituksenmukaisesti

Suunnittelet laadukkaan kiertotaloustuotteen valituista materiaaleista ottaen suunnittelussa ja tuotekehittelyssä huomioon tuotteen toimivuuden, käytettävyyden ja esteettisyyden

Teet useita materiaali- ja tekniikkakokeiluja tai protoja suunnitteilla olevasta tuotteesta pyrkien löytämään uusia tuoteideoita sekä valitsee tarkoituksenmukaiset valmistusmenetelmät tuotteen valmistukseen

Opit myös laskemaan materiaalien kulutuksen ja työn kustannukset.

Halutessasi voit jatkaa opintoja eteenpäin ja suorittaa koko tutkinnon.

Ks. tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4221362/reformi/tiedot

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutus on osa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamaa NOVA: Nosta osaamistasi ja vahvista itseäsi -hanketta. Lue hankkeesta tarkemmin: https://sedu.fi/hanke/nova-nosta-osaamistasi-ja-vahvista-itseasi/

Lisätietoja

Jaana Pannula p. 040 868 0060
Ulla Åby p. 040 868 0142
Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@sedu.fi

Jaa sivu: