Hankinnat

Hankinnat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedussa kilpailutetaan ja hankinnoissa noudatetaan hankintalain säädöksiä (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Sedu luokitellaan ko. lain 5 §:n mukaisesti hankintayksiköksi, jonka täytyy hankinnoissaan noudattaa hankintalain säädöksiä.

Laki julkisista hankinnoista ja… 1397/2016 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

Lisäksi hankintoja ohjaa kuntayhtymän omat hankintaohjeet sekä hallintosääntö. Esim. Cloudian kautta tehtävät tarjouspyynnöt näkyvät myös Cloudian tarjoamassa tarjouspalvelu.fi:ssä ja pienhankintapalvelu.fi:ssä.

Hilmasta löytyvät ne tarjouspyynnöt, jotka menevät hankinta-arvoltaan kansallisen kynnysarvon yläpuolelle (60.000 € ja yli).

https://tarjouspalvelu.fi/Default/Index

https://pienhankintapalvelu.fi/notfound/Default/Index