Laatu

Laadunhallinnan tehtävä on tukea Sedulle tärkeiden tavoitteiden saavuttamista, varmistaa toiminnan laatu sekä toimintatapojen aktiivinen kehittäminen. Laatutyötä tehdään systemaattisesti eri sidosryhmiä kuunnellen ja jatkuvan parantamisen mallia toteuttaen. Laatutyön tukena hyödynnämme monipuolista ennakointi-, seuranta-, arviointi- ja palautetietoa.
Sedun laatutyötä ohjaa EFQM-malli.

Tältä sivulta löydät tietoa keskeisistä avainmittareista, joilla Sedun toimintaa arvioidaan.

Vahvuudet ja parantamisen kohteet

Vuoden 2023 EFQM-itsearvioinnissa nousivat esille seuraavat vahvuudet ja parantamiskohteet.

Vahvuudet

  • kehittymishaluinen ja uudistumiskykyinen organisaatio
  • moniosaava ja hyvinvoiva henkilöstö / yhteisö
  • opiskelijahyvinvoinnin edistäminen ja opiskelun tuki
  • monipuolinen työelämäyhteistyö ja kumppanuudet
  • laaja hanke- ja kehittämistoiminta

Parantamiskohteet

  • tiedolla johtaminen
  • koulutustarjonnan laajentaminen, asiakaskokemuksen kehittäminen ja vetovoimaisuuden parantaminen
  • työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessin kehittäminen
  • talouden tasapainon ylläpitäminen ja resurssien varmistaminen toimintaympäristömuutoksissa
  • opetus- ja ohjaustoiminnan pedagogisten prosessien kehittäminen / täsmentäminen

Kysy lisää!

Syrjälä, Marita

Laatupäällikkö | Hallintopalvelut

Sedu Seinäjoki, Ammattikoulunkatu

Sedu tunnuslukuina 2020-2022

202220212020
Opiskelijavuodet 483348124432
Suoritetut tutkinnot (pt, at, eat)201118091824
Opiskelijapalautteet
– aloituskysely: tyytyväisyys opintojen aloitusvaiheeseen (asteikko 1-5)
– päättökysely: tyytyväisyys saatuun koulutukseen (asteikko 1-5)

4,50
4,36

4,52
4,42

4,45
4,41
Työllistyminen (%) *69,577,072,5
Jatko-opintoihin siirtyminen (%) *4,03,25,0
Negatiivinen eroaminen (%)3,75,16,4
Päätoimisten opettajien kelpoisuus (%)86,789,791,4
* Lähde: Tilastokeskus. Luvut kuvaavat kahden vuoden takaista tilannetta.
Työpaikkaohjaajapalautteet 1.7.2021-30.6.2022 (asteikko 1-5)4,0
Työpaikkapalautteet 1.7.2021-30.6.2022 (asteikko 1-5)4,2

Henkilöstön työhyvinvointia kuvaavat tunnusluvut

Toteutamme koko organisaation kattavan työhyvinvointikyselyn kahden vuoden välein. Alla keskeiset tunnusluvut vuoden 2022 kyselyn tuloksista. Kyselyyn vastasi 74% Sedun henkilöstöstä.

Asteikko 1-5
Organisaation tavoitteet ja työnantajakuva3,6
Toimintatavat ja ilmapiiri3,3
Ylimmän johdon toiminta3,3
Esihenkilön toiminta3,8
Tiedonkulku työpaikalla3,4
Oman työtehtävät ja työssä jaksaminen3,6

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien itsearvointi 2021: Sedun tulokset

Johtaminen
Asteikko 1-4
1.1 Johtaminen ja toiminnan ohjaus3,1
1.2 Laadunhallinta osana johtamisjärjestelmää3,0
Sedu (ka) / Kansallinen taso (ka)3,1 / 2,9
Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset
Asteikko 1-4
2.1 Henkilöstövoimavarat3,3
2.2 Kumppanuudet ja verkosto3,0
2.3 Taloudelliset voimavarat2,7
2.4 Tilat, laitteet ja oppimisympäristöt3,0
2.5 Tietojen hallinta sekä tietoturva ja -suoja3,5
Sedu (ka) / Kansallinen taso (ka)3,1 / 3,2
Tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen
Asteikko 1-4
3.1 Koulutustarjonnan ja -palvelujen suunnittelu3,0
3.2 Koulutuspalvelujen tuottaminen3,0
3.2.1 Viestintä, neuvonta ja ohjaus3,0
3.2.2 Hakeutuminen ja opiskelijaksi ottaminen3,5
3.2.3 Henkilökohtaistaminen3,0
3.2.4. Osaamisen hankkiminen, ohjaus ja tuki2,3
3.2.5 Osaamisen osoittaminen ja arviointi3,0
3.2.6 Opiskelijahyvinvointi3,0
Sedu (ka) / Kansallinen taso (ka)3,0 / 3,2
Toiminnan tulokset
Asteikko 1-4
4.1 Asiakastulokset3,0
4.2 Henkilöstötulokset4,0
4.3 Keskeiset suorituskykytulokset3,0
4.4 Yhteiskunnalliset tulokset3,0
Sedu (ka) / Kansallinen taso (ka)3,3 / 3,1