Sedun johto

Sedun johto huolehtii yhtymävaltuuston ja -hallituksen päätösten käytännön toteuttamisesta sekä valmistelee ja vastaa muista yhteistä päätöksentekoa ja kuntayhtymän kehittämistä koskevista asioista.

Artikainen, Pasi

Kuntayhtymän johtaja, rehtori | Johto

Sedu Seinäjoki, Ammattikoulunkatu

Lassila, Hellevi

Vararehtori | Johto, Oppimispalvelut

Sedu Seinäjoki, Suupohjantie

Tauriainen, Keijo

Hallintojohtaja | IT-palvelut, Johto, Turvallisuus- ja työsuojelupalvelut

Sedu Seinäjoki, Ammattikoulunkatu

Yli-Lahti, Matti

Tekninen johtaja | Johto, Kiinteistöpalvelut

Sedu Seinäjoki, Ammattikoulunkatu

Ylitalo, Arja

Talousjohtaja | Johto, Ravitsemispalvelut, Talous- ja hankintapalvelut

Sedu Seinäjoki, Ammattikoulunkatu