Tietosuoja

Tietosuojailmoituksen avulla kuvaamme henkilötietojesi käsittelyä Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tietosuojailmoituksen vaatimukset tulevat asetuksesta (EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679), joka takaa erilaisia oikeuksia henkilölle, jonka tietoja käsitellään. Oikeudet riippuvat henkilötietojen käsittelyperusteesta. Tämä ilmoitus täyttää osaltaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen rekisteröidyn informoinnin.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä käsittelee henkilötietoja tehtävänsä toteuttamiseksi ammatillisesta koulutuksesta säädetyn lain mukaisesti. Se käsittelee opiskelijoiden, henkilökunnan ja eri sidosryhmien henkilötietoja.

Kerromme alla olevissa tietosuojailmoituksissa, miten sinun henkilötietojasi käsitellään ja mitä oikeuksia sinulla on omiin henkilötietoihisi.

Laki ammatillisesta koulutuksesta tarkoitettujen tutkintojen ja koulutuksen tarkoituksena on kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista, antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta, kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä, antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua. Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen tarkoituksena on lisäksi edistää tutkintojen tai niiden osien suorittamista.

Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Tehtäviään hoitaessaan Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tulee edistää elinikäistä oppimista. Nämä ovat lakisääteisiä tehtäviä. Tarkoituksena on lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen sekä palveluiden tehokkuus. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän eri järjestelmiin rekisteröidään vain koulutuskuntayhtymän tehtävän hoitamisen, toiminnan suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja arvioinnin kannalta tarpeelliset tiedot.

Jotta voimme hoitaa opetustehtäväämme, kuten järjestää opetusta, kerätä ja ylläpitää opinto- ja tutkintotietoja ja tarjota opiskelijapalveluita, meidän on käsiteltävä erilaisia tietoja, joista sinut on mahdollista tunnistaa eli henkilötietoja. Tämä tekee sinusta rekisteröidyn ja meistä rekisterinpitäjän eli tahon, joka kontrolloi henkilötietojesi käsittelyä tätä tarkoitusta varten.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun yhtymähallitus on hyväksynyt 10.9.2019 tietosuoja- ja tietoturvapolitiikan, jota noudatetaan kaikessa Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun henkilötietojen käsittelyssä sekä tietojärjestelmien käytössä.

Tietosuoja-asetuksen mukaan kuntayhtymällä tulee olla nimetty tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa kuntayhtymää toteuttamaan tietosuojaan liittyvät velvoitteet.

Tietosuojavastaava toimii valvontaviranomaisen yhteyspisteenä ja henkilökunnan sekä rekisteröityjen tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän tietosuojavastaava:
IT-järjestelmäsuunnittelija Jaakko Nuolikoski
Puh. 040 868 0681
S-posti: jaakko.nuolikoski(at)sedu.fi