Opintojen rahoitus

Opintojen rahoitus kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen aloittamista. Aikuisopiskelijalle vaihtoehtoja on monia. Tältä sivulta löydät tietoa rahoitusvaihtoehdoista.

Opintotuki

Opintotuki turvaa toimeentulosi opiskelun aikana. Hae opintotukea Kelasta. Opintotuen saannin edellytyksenä on, että opiskelu on päätoimista.

Ammatillisissa opinnoissa opintosi on päätoimista, kun suoritat

  • ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa
  • tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA)

Opintotuki – kela.fi

Oppisopimus

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Oppisopimus.net – Kouluttaudu tai kouluta ammattiin työpaikalla

Omaehtoisen opiskelun tuki

Omaehtoisen opiskelun tuki on tarkoitettu yli 25-vuotiaille TE-palvelun asiakkaille opiskeluun työttömyysetuudella (kesto max 24 kk). Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa koulutusta, jonka tuottaa ja jonka opiskelijavalinnasta päättää oppilaitos, ei TE-palvelut.

Muut vaihtoehdot opintojen rahoittamiseen

Katso vaihtoehtoja tyomarkkinatori.fi

Kun opiskelet työn ohessa, voit saada Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea opintoihin.

Työvoimakoulutus. Lisätietoja työvoimakoulutuksen taloudellisista etuuksista:
Työmarkkinatorin koulutusneuvontasivulta löydät koulutusneuvonnan yhteystiedot (puhelin ja chat)

KELAn kuntoutusraha (kuntoutuspäätöksen saaneille)
Työeläkekuntoutus (sairauden tai vamman johdosta)
Vakuutuskuntoutus (työtapaturman tai ammattitaudin johdosta)

Muut tuet

Yleinen asumistuki
Ammattitutkintostipendi
Katso Täsmäohjeet ammattitutkintostipendistä 2022 – 2023