Terveydelliset vaatimukset

Terveydelliset vaatimukset eri ammattialoilla kannattaa ottaa huomioon.

SORA-laki täsmentää säännöksiä, jotka koskevat opiskelijaksi ottamisen terveydellisiä esteitä.
SORA-lainsäädäntö koskettaa ainakin seuraavia Sedussa toteutettavia tutkintoja:

Perustutkinnot

Logistiikan perustutkinto, katso terveydentilavaatimukset
Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, katso terveydentilavaatimukset
Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, katso terveydentilavaatimukset
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, katso terveydentilavaatimukset
Turvallisuusalan perustutkinto, katso terveydentilatilavaatimukset
Välinehuoltoalan perustutkinto, katso terveydentilavaatimukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Kuljetusalan ammattitutkinto, palvelukuljetusten osaamisala, tavarakuljetusten osaamisala, metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala ja henkilökuljetusten osaamisala
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
Maarakennusalan ammattitutkinto
Metsäalan ammattitutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
Turvallisuusalan ammattitutkinto
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
Vanhustyön erikoisammattitutkinto
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

Katso Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-3093-2020, SORA-määräys muutoksineen, pdf)

Terveyden ja toimintakyvyn arviointi SORA-perustutkintoihin

Hakija arvioi sähköisessä yhteishakulomakkeessa www.opintopolku.fi omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään suhteessa SORA-tutkinnon terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

Huom: Hakijalta voidaan pyytää terveydentilaa koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana, riippumatta hakijan omasta ilmoituksesta.

Tutustu oppaaseen SORA-säädösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa

Ks. tarkat tiedot pääsy- ja soveltuvuuskokeista täältä.

Kaikki tutkinnot

Mikäli sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä huoltajiesi, lääkärin, oppilaanohjaajan ja oman oppilaitoksesi ja vastaanottavan toimipisteen terveydenhoitajan kanssa.

Huomioon otettavia seikkoja voivat olla esimerkiksi ihottumat ja allergiat (hiusala, terveydenhuoltoala). Normaalia värinäköä vaaditaan monella alalla (esim. sähkö- ja automaatioala, pintakäsittelyala, hius- ja kauneudenhoitoala sekä graafinen ala).