Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset antavat valmiuksia kotoutua, löytää oma ala ja opiskella ammatti. Myös tutkintokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa TUVAssa oma polku maahanmuuttajataustaisille.

OIVA-opinnot auttavat ammattialan opinnoissa alkuun. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot eli OIVA-opinnot on tarkoitettu kaikille ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville, jotka tarvitsevat tukea opiskeluvalmiuksiin selvitäkseen tutkinto-opinnoista. OIVA-opintojen ajankohta ja tavoitteet suunnitellaan yhdessä vastuuohjaajan ja ohjaushenkilöstön kanssa.

Opiskelija saa alasta riippumatta juuri tarpeitansa vastaavaa opetusta ja ohjausta. Opinnot voivat olla esimerkiksi suomen kielen, matemaattisten tai tietoteknisten taitojen vahvistamista.

Katso koulutukset tästä:

Minustako hoitoalalle?

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitilahuoltaja ja/tai laitoshuoltaja

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (tuva) aikuisille

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) maahanmuuttajille

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto maahanmuuttajille, kokki