Opiskelu oppisopimuksella

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa myös useammassa yrityksessä. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan. Oppisopimuksella suoritettu tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Kun valitset oppisopimuksen tavaksesi opiskella, kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta. Tarvittaessa voit täydentää opintojasi oppilaitosympäristössä tai esimerkiksi verkko-opinnoilla.

Oppisopimus sopii myös lisäkoulutuksen hankkimiseen, sillä voit suorittaa yksittäisiäkin tutkinnon osia. Jokainen 15-vuotias ja sitä vanhempi voi opiskella oppisopimuksella. Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627

Oppisopimuskoulutus perustuu aina työsuhteeseen, joten palkkaan, työaikaan ym. työsuhteen yksityiskohtiin liittyvät neuvottelut kannattaa käydä jo alustavasti valmiiksi ennen yhteydenottoa Sedun työelämäpalveluihin.

Yrittäjänä toimiva voi myös itse kouluttautua oppisopimuksella, hänen tukenaan oppisopimuksen ajan toimii esim. hänen yrittäjäkollegansa tai joku muu mentori, jonka hän voi itse valita.

Oppisopimustyösuhteen edellytyksiä

-opiskelijalla on lisäosaamisen hankkimisen tarve tavoitteena olevaan tutkintoon tai sen osaan

-opiskelijalle tulee tarjota tutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä keskimäärin, vähintään 25 h/vko

-opiskelijalle maksetaan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa

-opiskelijan työtehtävien tulee olla tutkinnon tavoitteiden mukaisia

-työpaikalta tulee nimetä opiskelijalle ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja

-molempien tulee sitoutua koulutuksen tavoitteisiin ja osallistumiseen

-oppisopimusta ei voida solmia samanaikaisesti äitiysloman, vanhempain-, vuorotteluvapaan tms aikana.

Harkitsetko tutkinnon tai sen osan tekemistä oppisopimuksella? Haluaisitko tehdä kesätöitä tai työelämässä oppimisen jakson oppisopimuksella?

Toimi näin:

 1. Hanki itse sopiva työpaikka, jossa arvelet olevan mahdollista oppia tavoitteena olevan tutkinnon tai sen osan mukaisia työtehtäviä
 2. Kerro opettajallesi, mitä työpaikkaa olet ajatellut ja varmistakaa yhdessä hänen sekä työnantajan kanssa, että työpaikalla voi oppia tutkinnon tai sen tavoitteiden mukaisia työtehtäviä
 3. Kun työpaikan sopivuus on varmistettu ja tiedät minkä pituisen ajan siellä saisit olla töissä, pyydä seuraavat tiedot työpaikalta:
  -työpaikan nimi, y-tunnus ja osoite
  -yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti (henkilö, joka allekirjoittaa oppisopimuksen)
  -työpaikkaohjaajan nimi, puhelinnumero ja sähköposti (henkilö, joka vastaa sinun ohjauksestasi työpaikalla)
  -mitä työehtosopimusta palkkauksessasi käytetään
  -jos oppisopimus kestää vähintään kuukauden, pyydä tilinumero koulutuskorvauksen maksua varten
  -tieto siitä, käytetäänkö työsuhteessasi koeaikaa
  -maksaako työnantaja palkkaa niiltä päiviltä, jos sinulle tulee lähi/verkko-opetuspäiviä oppisopimuksen aikana ja joutuisit olla pois töistä.
 4. Opettajasi huolehtii, että sinulle tehdään oppisopimus ja että kaikki allekirjoittavat sen sähköisesti. Ilmoita opettajalle voitko käyttää vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tunnistautuessasi. Vaatii sen, että sinulla on e-tunniste verkkopankkitunnuksissasi.                              
 5. Allekirjoita oppisopimus (joko opettajan puhelimen sovelluksella tai vahvalla tunnistautumisella, jolloin allekirjoituskutsu tulee sinulle sähköpostiin Visma signilta.
 6. Ilmoita aina opettajalle mahdollisimman pian, jos oppisopimuksessasi tulee jotain muutoksia, esim. aikaa pidennetään tai joudut sen jostain syystä keskeyttämään.

Esitiedot ja arviointi:

Täytäthän avoimen hakemuksen oppisopimusta varten täällä

Voit tehdä oppisopimuksen arvioinnit täältä

Oppisopimusten allekirjoittaminen

Sedu käyttää lähtökohtaisesti sähköistä allekirjoitusta hoksien ja aikuisten opiskelijoiden oppisopimusten allekirjoittamisessa, mikä edellyttää joko verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttöä vahvassa tunnistautumisessa. Mobiilivarmenteen käyttöön ottaminen on helppoa. Lisätietoa löydät täältä: https://mobiilivarmenne.fi/

Oppisopimusopas

Ota yhteyttä ja kysy lisää: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627

-olet kokonaan vailla ammatillista peruskoulutusta tai

-työtehtäväsi laajenevat uusille tehtäväalueille tai

-jos kaipaat todistusta ammattitaidostasi tai

-jos sinulta puuttuu muodollinen pätevyys tai

-sinulla on tarve kouluttautua kokonaan toiseen ammattiin tai

-jos sinulla on kesätyö tai työelämässä oppimisjaksolle työpaikka, jossa maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Oppisopimusta varten sinulla tulee olla työpaikka. Sinua ohjaa tehtävään soveltuva työpaikkaohjaaja, joka voi olla esimerkiksi esimiehesi tai kollegasi. Työpaikkaohjaaja on tukihenkilösi ja neuvonantajasi työpaikalla. Oppisopimusta kannattaa harkita myös, jos sinulla on kesätyöpaikka, jossa voit esimerkiksi suorittaa jonkin tutkinnon osan.

Lisäksi sinulla tulisi olla

-soveltuvuus alalle ja opiskeltavaan tutkintoon

-taito ja motivaatio opiskella myös itsenäisesti työn teon ohessa

Ota yhteyttä ja kysy lisää: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627

Oppisopimusopiskelijana saat

-työehtosopimuksen mukaisen, vähintään harjoittelijan palkan (mahdollisilta teoria- ja etäpäiviltä sekä verkko-opinnoista palkka neuvotellaan erikseen)

-muut normaaliin työsuhteeseen kuuluvat etuisuudet (mm. oikeus vuosilomaan, sairausajan palkkaan ja työterveyshuoltoon).

-maksuttomat teoria-, verkko- tai muut etäopinnot tarvittaessa

-koulupäivien ajalta joko palkan tai opintososiaaliset etuudet

Oppisopimusopiskelijan etuudet

Opiskelijalla on oikeus saada oppilaitoksessa järjestettäviltä lähipäiviltä ns. opintososiaalisia etuuksia.

Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa teoria- tai etäpäiviltä, oppilaitoksen lähipäiviltä tai verkko-opinnoista ja sinulle koituu niistä ansionmenetystä, sinulle maksetaan

-päiväraha 15 €/opiskelupäivä (myös etäpäiviltä maksetaan päivärahaa)

-perheavustus 17 €/opiskelupäivä, mikäli hänellä on alle 18 v. huollettavia

Palkanmaksusta riippumattomia etuuksia ovat

-matkakorvaus lähiopetuspäiviltä, jos yhdensuuntainen matka on yli 10 km ja oppivelvollisuuslain piiriin kuuluvilla yli seitsemän km (km x 0,33 €). Korvaus on peräkkäisten päivien osalta yhdeltä päivältä, mikäli sinulla ei ole alle 10 v. huolettavia.

 -majoituskorvaus majoituskuluihin 8 €/opiskelupäivä, jos lähiopetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella.

Voit hakea opintososiaalisia etuuksia täältä: https://sedu.inschool.fi/

Tutkinnon suorittamisen jälkeen

Ammattitutkintostipendi 414 € myönnetään opiskelijalle, joka on suorittanut näyttötutkintona perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon ja joka on ollut työ- tai virkasuhteessa vähintään viisi vuotta: www.tyollisyysrahasto.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627

-suorittamaan asianmukaisesti annetut työtehtävät työnantajan valvonnan ja ohjauksen alaisena 

-muihin normaaleihin työsuhteeseen kuuluviin velvollisuuksiin

Oppisopimusopiskelija on työntekijä, eikä näin ollen ole oikeutettu opintotukeen. Myös mahdolliset oppimateriaalit tulee opiskelijan ostaa itse.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: oppisopimus(at)sedu.fi, p. 040 868 0627