Hyvinvointiteknologia kotona asumisen tueksi

SEIL-hanke antoi sytykkeen hyvinvointiteknologia-osaamisen kehittämiselle ja yhteistyölle yli rajojen

Hyvinvointiteknologia on tällä hetkellä yksi kehittyvimmistä hoivatyön alueista. Ikääntyneiden ja muiden tukea tarvitsevien kotona asuvien ihmisten määrä kasvaa koko ajan, ja kotona asumisen mahdollistamiseen tarvitaan uusia keinoja ja välineitä. Samalla hoitajien, hyvinvointiteknologia-asentajien ja hyvinvointiteknologiapalveluiden osaamista, tietoa sekä yhteistyötä tulisi lisätä. Kansainvälisenä yhteistyöprojektina toteutettu, Erasmus+ rahoitteinen SEIL-hanke lähti vastaamaan tähän tarpeeseen.

Simuloitu tilanne sosiaali- ja terveysalalta, viisi henkilöä pöydän ääressä, joista kaksi on pukeutunut vanhuksiksi.

Hyvinvointiteknologia on tällä hetkellä yksi kehittyvimmistä hoivatyön alueista. Ikääntyneiden ja muiden tukea tarvitsevien kotona asuvien ihmisten määrä kasvaa koko ajan, ja kotona asumisen mahdollistamiseen tarvitaan uusia keinoja ja välineitä. Samalla hoitajien, hyvinvointiteknologia-asentajien ja hyvinvointiteknologiapalveluiden osaamista, tietoa sekä yhteistyötä tulisi lisätä. Kansainvälisenä yhteistyöprojektina toteutettu, Erasmus+ rahoitteinen SEIL-hanke lähti vastaamaan tähän tarpeeseen.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden ja opettajien osaamista hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä kotona asuvien ikääntyneiden hoidossa ja tukemisessa, ja lisätä yhteistyötä eri tutkintojen välillä ja tätä kautta vastata paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin. Tuloksena syntyi opetussuunnitelma ja oppimateriaalipaketti hyvinvointiteknologia-opetukseen.

Kysely osoitti tarpeen ja antoi suunnan

Hankkeen alussa suunniteltiin ja toteutettiin Sedun ja SeAMKin toimesta hyvinvointiteknologiakysely, jossa kartoitettiin hyvinvointiteknologian käyttötaitoja ja -tietoja. Vastaajina oli monialaisesti opiskelijoita, opettajia ja työelämän edustajia jokaisesta partnerimaasta, yhteensä 404 vastaajaa. Kyselyn tuloksista selvisi, että niin oppilaitoksissa kuin työelämässä on tarvetta osaamisen kasvattamiseen ja koulutukseen.

– Kyselyn tulosten pohjalta määriteltiin osaamistavoitteet ja niiden pohjalta aloitettiin tekemään oppimateriaalia, kertoo sosiaali- ja terveysalan opettaja Marja-Terttu Viitala Sedusta. – Sedussa keskityttiin tuottamaan neljä eri ThingLink-kokonaisuutta, hyvinvointiteknologian esittely, moniammatillisen hyvinvointiteknologiasuunnitelman tekoprosessi, eettiset haasteet hyvinvointiteknologian käytössä sekä hyvinvointiteknologiaan liittyvät säädökset ja lainsäädäntö.

Oppimateriaali sisältää esimerkiksi case-kuvauksia, videoita ja erilaisia tehtäviä. – Oppimateriaalin pilotoinnissa jaoimme vastuuta eri partnerien kesken: Sedu testasi hyvinvointiteknologian vaihtoehtoihin ja mahdollisuuksiin sekä hyvinvointiteknologia-suunnitelman laatimiseen liittyviä materiaaleja. Opetusmateriaalin testaamisen jälkeen opiskelijat vastasivat loppukyselyyn, Viitala kertoo.

Verkostoja, opetusmateriaalia ja poikkialaista yhteistyötä

– Hankkeen päätyttyä käyttöön jää kaikille avoin, monipuolinen hyvinvointiteknologian opetusmateriaali sekä verkkosivusto, josta löytyy opetusmateriaalin lisäksi tietoa perustettavan ECWT-verkoston toiminnasta, Sedun sosiaali- ja terveysalan opettaja Anna-Liisa Perälä toteaa.

ECWT-verkosto on yksi hankkeen merkittävistä tuloksista. Kansainvälisen verkosto yhdistää eri koulutusasteiden oppilaitokset, yritykset ja muut hyvinvointiteknologiaan liittyvät sidosryhmät kuten alueiden sote-toimijat, tavoitteenaan kehittää hyvinvointiteknologiaan liittyvää koulutusta.

– Sedu toimii ensimmäisen kauden 2022-2023 puheenjohtajana. Ensimmäinen Teams-kokoontuminen pidetään 1.12.2022 ja keväällä 2023 järjestetään hyvinvointiteknologia-seminaari, Perälä kertoo.

– Myös eri alojen välinen yhteistyö syventyi Sedussa hankkeen aikana. Alojen välisen yhteistyön tukemiseen perustettiin moniammatillinen HyTe-tiimi, joka pitää sisällään sosiaali- ja terveysalan, tieto- ja viestintätekniikan, sähkö- sekä turvallisuusalan ammattilaisia. Opettajat ja opiskelijat tulevat myös tekemään jatkossa enemmän yhteistyötä eri tutkintojen välillä. Tämä tulee näkymään Sedussa uuden tutkinnonosan ainakin osittaisena toteuttamisena sosiaali- ja terveysalan, sähköalan ja turvallisuusalan opiskelijoiden vertaisoppimisena. Eri alojen välisellä yhteistyöllä ja tiedon jakamisella lisätään opiskelijoiden osaamista ja työelämävalmiuksia, Viitala tiivistää.

Monitasoista yritysyhteistyötä

Yritysyhteistyö sai uutta puhtia SEIL-hankkeen aikana, kun Sedulle avautui mahdollisuus tehdä yhteistyötä turvateknologiayritys AddSecure Smart Care Oy:n kanssa. Heidän kauttaan Sedu sai opetuskäyttöön Suupohjantien yksikköön kotona asumista tukevaa turvateknologiaa, kuten turvapuhelimen ja siihen liittyviä hälyttimiä sekä muistuttavan lääkekellon.

– Yhteistyö AddSecuren kanssa on avannut mahdollisuuksia vierailuille ja esiintymisille webinaareissa puolin ja toisin. Yhtenä tärkeimmistä tuloksista saimme Suupohjantielle kotitilan, johon AddSecuren turvalaitteet on sijoitettuna. Lisäksi tilaan on rakenneltu simulaatio-opetus- sekä etäkotihoitosysteemi, joka sisältää kamerat ja mikrofonit, sekä Yeti-tabletin, johon on yhdistetty Yealink Teams -videoneuvottelulaitteet, Perälä ja Viitala kertovat.

Yritysyhteistyö syventyi myös alueemme sote-toimijoiden kanssa, kun ensimmäiset hyvinvointiteknologia-asentaja-oppisopimuskoulutukset aloitettiin yhteistyössä Terveystalon ja LLKY:n (Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä) kanssa.

– Tällaista yritysyhteistyötä kaipaamme alueelle lisää, hankkeessa mukana ollut Sedun koulutuspäällikkö Jani Pusa toteaa.

– Oppisopimuskoulutus sai alkunsa sosiaalisen median uutisesta. Koulutuksen suunnittelu aloitettiin heti, kun tarve oli asiakkaalla ajankohtainen.

Marja-Terttu Viitala ja Anna-Liisa Perälä summaavat hankkeen annin:

– Kaiken kaikkiaan SEIL-hanke on ollut mukava sytyke meidän hyvinvointiteknologia-opetuksen ja yhteistyön kehittämiseen.

Haluatko kuulla hankkeen tuloksista tarkemmin?

Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät hankkeen verkkosivustolta.

SEIL-hanketta koordinoi Mosjoen videregående skole Norjasta. Partnereina olivat Roc Friese Poort Hollannista, Fundacao de Ensino Profissional da Praia da Vitoria Portugalista sekä Suomesta Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja EDUKO Kouvolasta.

Jaa: