Korotettua koulutuskorvausta nuorten oppisopimustyönantajille

OKM on myöntänyt Sedulle lisärahoitusta alle 20-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien nuorten oppisopimustyönantajille. Työnantajille maksettavien korvausten määrä nousee viime vuodesta huomattavasti. Jatkossa korotettua koulutuskorvausta voidaan kohderyhmään kuuluvien oppisopimusopiskelijoiden työnantajille maksaa 500 € tai 600 € / kk / opiskelija ohjauksen tarpeesta riippuen aikaisempien 200 € ja 300 € sijasta. Korotettu koulutuskorvaus maksetaan normaalin koulutuskorvauksen (100-130 € / kk / opiskelija) lisäksi. Nämä summat ovat voimassa vuoden loppuun ja ensi vuonna asiaa tarkastellaan uudestaan, kun saadaan uudet rahoituspäätökset OKM:ltä. Kyseessä on kolmivuotinen kokeilu 2022-2024), jolla pyritään kannustamaan työnantajia palkkaamaan oppisopimuksella alle nuoria.

 Kesäoppisopimukset alkavat myös olla taas ajankohtaisia: Jos nuori saa kesätöitä sellaisesta organisaatiosta, jossa hän voi edetä opinnoissaan työssä oppimalla, luetaan kesätyö opintoihin ja usein tämä nopeuttaa opiskelijan valmistumista. Esim. sosiaali- ja terveysalalla sekä muillakin työvoimapula-aloilla tämä on tärkeä asia. Koulutusvastaava Anne Isoniemi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella iloitsee myös siitä, että nyt erikoissairaanhoidonkin puolelle voidaan tarjota kesäoppisopimuspaikkoja lähihoitajaopiskelijoille.

 Oppisopimusten määrät ovat huimassa nousussa koko maassa, mutta Sedussa nousu on jopa vielä suurempi keskimäärin. Oheinen graafi osoittaa Sedun oppisopimuksiin sitoutuneiden opiskelijatyövuosien määrän kasvun suhteessa koko maan vastaavaan. Vuonna 2018, kun ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui ja oppisopimusjärjestelmä joustavoitui ja sitä alettiin käyttää enemmän myös nuorten oppimismuotona, Sedussa oli 970 oppisopimusta voimassa vuoden aikana. Viime vuonna oppisopimuksia oli jo 2200. Näistä n. 300 opiskelijaa teki tutkinnon oppisopimuksella loppuun ja n. 700 oppisopimusta oli lyhyempi oppisopimuksella tehtyjä työelämässä oppimisen jatkoja kuten kesäoppisopimuksia ja vastaavia lyhyempiä oppisopimusjaksoja.

Lisätietoja: Yrityspalvelupäällikkö Satu Ahopelto p. 040 868 0800, satu.ahopelto@sedu.fi

Jaa: