Sukellus tekoälyn perusteisiin

AI-hanke kasvatti opiskelijoiden ja opettajien osaamista

Sedu on saanut olla mukana kansainvälisessä tekoälyyn liittyvässä Introducing Artificial Intelligence for Vocational Schools in Europe -hankkeessa, jossa etsittiin innovatiivisia, vuorovaikutteisia ja monitieteisiä menetelmiä oppijoiden tekoälyyn liittyvän osaamisen vahvistamiseksi.

Hankkeen tavoite oli kehittää ammatillisen koulutuksen tieto- ja viestintätekniikan opettajien ja opiskelijoiden tekoälyosaamista tarjoamalla oppimis- ja opetusmateriaalia, ja samalla vastata tekoälytaitojen kysyntään Euroopan työmarkkinoilla.

Opiskelija tekee tietokoneella hommia.

Sedu on saanut olla mukana kansainvälisessä tekoälyyn liittyvässä Introducing Artificial Intelligence for Vocational Schools in Europe -hankkeessa, jossa etsittiin innovatiivisia, vuorovaikutteisia ja monitieteisiä menetelmiä oppijoiden tekoälyyn liittyvän osaamisen vahvistamiseksi.

Hankkeen tavoite oli kehittää ammatillisen koulutuksen tieto- ja viestintätekniikan opettajien ja opiskelijoiden tekoälyosaamista tarjoamalla oppimis- ja opetusmateriaalia, ja samalla vastata tekoälytaitojen kysyntään Euroopan työmarkkinoilla.

Oppimateriaalia kehitettiin yhteistyössä usean eri eurooppalaisen kumppanin kanssa ja materiaaleja pilotoitiin opiskelijoiden kanssa. Sedu Suupohjantien kampuksen tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat pilotoivat materiaaleja. Heidän taitojensa kehittymistä analysoitiin vaikuttavuuskyselyllä, ja materiaaleja päivitettiin laatukyselyn tulosten sekä saadun palautteen pohjalta.

– Oppimateriaali oli niin laadukasta kuin se on mahdollista tässä aiheessa ylipäätään olla, kertoo Sedun tieto- ja viestintätekniikan opettaja Jari Kattelus. – Aihe on hankala ja abstrakti, voisi verrata vaikkapa ydinfysiikan opiskeluun. Materiaalissa käytettiin hyvin kuvia, kaavioita ja animaatioita havainnollistamaan asioita. Myös käytännön esimerkit olivat hyviä.

– Osalle opiskelijoista selvisi, että ohjelmointi ei ole lainkaan heidän juttunsa. Osa taas koki taitojensa kehittyneen perustasolle – huippuammattilaiseksi ei käytettävissä olevan ajan puitteissa ollut realististakaan kehittyä.

Talletuksia opettajien osaamispääomaan

Hankkeessa koulutettiin myös opettajia tekoälyn saloihin, jotta he pystyivät opettamaan opiskelijoita, sekä kouluttamaan muita opettajia aiheeseen tarvittaessa.

– Python-kielen ohjelmointitaitoni ovat ainakin parantuneet ja robotiikasta on jonkinlainen perusosaaminen, Kattelus kertoo. – Kyllä tällä materiaalilla pystyy peruskurssin vetämään, jos ryhmällä on jonkinlaista taustatietoa ohjelmoinnin perusteista.

Mieleenpainuva, opettavainen reissu

Hankkeen aikana toteutettiin myös kansainvälinen, Scrum-pohjainen Hackathon, jossa arvioitiin opiskelijoiden tekoälyyn liittyvän tiedon tasoa ja pyrittiin kannustamaan omien taitojen kehittämiseen edelleen.

– Liettuan Hackathon-reissu opiskelijoiden kanssa jäi kyllä mieleen, Kattelus toteaa. -Kommelluksista huolimatta selvittiin kunnialla ja saatiin pronssisija.

Hackathon matka kehitti muutakin kuin tekoälyosaamista. – Varsinaisen tekoälyosaamisen lisäksi opiskelijoiden kielitaito ja sosiaaliset taidot kehittyivät varmasti matkan ansiosta, Kattelus kiittelee.

Jaa: