Turvallisuusalan ammatilliset tutkinnot takaavat osaamisen

- Turvallisuusalalla on tarjolla myös laajaa ammatillista koulutusta, jonka avulla voidaan varmistaa henkilöstön ammattitaito ja soveltuvuus, painottaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Ammatillisena koulutuksena turvallisuusalalla voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Vuosittain lähes 1 400 opiskelijaa suorittaa turvallisuusalan tutkintoja, joista noin 60 prosenttia on perustutkintoja. Näiden lisäksi noin 1 000 opiskelijaa suorittaa turvallisuusalan kursseja tai tutkinnon osia. Turvallisuusalan tutkintokoulutusta tarjoaa 28 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

- Turvallisuusalalla on tarjolla myös laajaa ammatillista koulutusta, jonka avulla voidaan varmistaa henkilöstön ammattitaito ja soveltuvuus, painottaa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Ammatillisena koulutuksena turvallisuusalalla voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Vuosittain lähes 1 400 opiskelijaa suorittaa turvallisuusalan tutkintoja, joista noin 60 prosenttia on perustutkintoja. Näiden lisäksi noin 1 000 opiskelijaa suorittaa turvallisuusalan kursseja tai tutkinnon osia. Turvallisuusalan tutkintokoulutusta tarjoaa 28 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedussa turvallisuusala on suosittu ala. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat SORA-tutkintoja, joissa edellytetään, että jo hakuvaiheessa opiskelijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee vastata alan käytännön tehtävien vaatimuksia.

– Meillä perustutkintoon hakeutuville pidetään soveltuvuuskoe, johon sisältyy myös ennakkotehtävä. Kaikki ennakkotehtävän palauttaneet kutsutaan soveltuvuuskokeeseen, joka muodostuu hakijan sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista, liikunnallisuutta sekä aloitteellisuutta ja vastuullisuutta mittaavista osioista. Jos hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa kokeesta hylätyn (0 pistettä), hän ei voi tulla valituksi, tiivistää vararehtori Hellevi Lassila.

– Soveltuvuuskokeessa painotamme haastattelua. Pyrimme saamaan selville henkilön asenteita. Turvallisuusala on asiakaspalvelua, jossa tilanteiden ennakoinnilla ja keskustelutaidoilla on suurin merkitys, Sedun turvallisuusalan opettaja Joni Lehtinen kertoo.

Turvallisuusalan perustutkintoon kuuluu järjestyksenvalvoja- ja vartijakoulutukset. Koko tutkinnon suorittanut hankkii laaja-alaista osaamista, minkä ansiosta hänellä on myös parempi palkka.

– Sedun koulutuksella on hyvä maine, ja Sedun todistuksella pääsee hyvin töihin. Koulutuksen laatu on meille tärkeä, ja käytämme oikeasti aikaa opiskelijoiden ohjaamiseen, Lehtinen painottaa Kurikan kampuksella koko opettajatiimin puolesta.

Koulutuksenjärjestäjä voi tarvittaessa pyytää opiskelijasta suppean turvallisuusselvityksen poliisilta.

Turvallisuusalan koulutuksen järjestämisluvan myötä oppilaitoksella on oikeus järjestää myös Väliaikaisen vartijan (40h) ja Vartijan peruskoulutusta (80h). Turvallisuusalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä, ja koulutus kestää n. 3 vuotta.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu esittää AMKEn kannanotossa seuraavaa:

– Koska suuri osa koulutetuista järjestyksenvalvojista tai vartijoista suorittaa vain pätevyyskursseja, olisi tärkeää, että tutkintoon johtavia opintoja olisi mahdollista jatkaa työssä oppisopimuksella. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja alan yritysten kesken.

AMKE pitää tärkeänä turvallisuusalan koulutuksen jatkuvaa kehittämistä.

– Tutkinnon suorittaminen lyhyen koulutuksen sijaan parantaisi turvallisuusalalla työskentelevien osaamista ja vähentäisi ongelmatilanteita, toteaa toimitusjohtaja Lamppu.

Jaa: