Toimintojentalon ja Sedun yhteistyö syventyi kumppanuudeksi

Yhdessä asiakkaan parhaaksi

Sedu ja Toimintojentalo ovat tehneet vuosia hedelmällistä yhteistyötä. Kumppanuussopimuksen allekirjoittaminen tuo yhteistyöhön jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta.

Kaksi naista katsoo hymyillen kameraan samalla, kun istuvat ja allekirjoittavat papereita.

Sedu ja Toimintojentalo ovat tehneet vuosia hedelmällistä yhteistyötä. Kumppanuussopimuksen allekirjoittaminen tuo yhteistyöhön jatkuvuutta ja suunnitelmallisuutta.

– Tämä tekee yhteistyöstä enemmän prosessinomaista. Haluamme molemmat edistää toimintaamme asiakkaiden parhaaksi, tiivistää Toimintojentalon valmennuspäällikkö Jaana Murhakorpi.

– Sujuvaa ja joustavaa yhteistyötä ja kehittämistä ajan hengessä on tehty tiiviisti jo vuosikausia mutta nyt se on avattu sopimukseen, toteaa Sedun kehittämispäällikkö Marja-Terttu Kurunsaari. – Sopimus sisältää koulutusyhteistyöhön, koulutuskokeiluihin, ohjaukseen ja kehittämiseen liittyviä asioita.

– Toimintamme on kasvanut vuosien varrella voimakkaasti, ja kumppanuussopimus vuosittain päivitettävän vuosisuunnitelman kera selkeyttää asioita; tiedämme keneen voimme ottaa yhteyttä missäkin asiassa ja voimme perehdyttää myös uutta henkilöstöämme tämän turvin, Toimintojentalon toiminnanjohtaja Kaija Kuusisto jatkaa.

– Pystymme myös helpommin tekemään tarvittavia korjausliikkeitä toimintaan jatkuvan arvioinnin pohjalta, Murhakorpi toteaa.

Yhteiset haasteet

Toimintojentalon suurin toimintamuoto on kuntouttava työtoiminta. Seuraavana tulevat työkokeilu ja palkkatuki. Nämä toimintamuodot näkyvät myös usein asiakkaan elämässä jatkumona.

– Aloittaessamme toimintamme meillä oli työhönvalmennuksessa noin kuusi asiakasta vuodessa – nyt asiakkaita on vuoden kierrossa noin sata.

– On tärkeää, että opiskelijoille, joilla on haasteita opiskelukuntoisuudessa, on tarjolla paikkoja, joissa kuntouttavan työtoiminnan kautta voi vahvistua. Tällaisen toiminnan tarve lisääntyy tulevaisuudessa. Toimintojentalo tarjoaa myös erinomaisia työelämässä oppimisen paikkoja opiskelijoillemme, kertoo Sedun vararehtori Hellevi Lassila.

– Koemme yhteistyön Sedun kanssa erittäin arvokkaana asiana, Kuusisto sanoo.

Asiakasta palvellen eteenpäin

Molempien kumppaneiden puheissa korostuu joustavuus, asiakkaan parhaaksi.

– Joustavuus korostuu, kun mietimme, miten pystymme sekä erikseen että yhdessä Sedun kanssa räätälöimään toimintaa asiakasta parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi, Murhakorpi kertoo.

– Aina on löytynyt yhteinen sävel ja tahtotila asioiden eteenpäin viemiseksi. Sedu on kumppanina joustavuuden lisäksi erittäin luotettava ja helposti lähestyttävä – on helppoa ottaa yhteyttä haastavissakin tilanteissa. Tämä kumppanuus on todella tärkeää meidän toiminnallemme, Kuusisto päättää.

Jaa: