Development projects

More information

Paakkanen, Timo

International Affairs Specialist

Sedu Seinäjoki, Ammattikoulunkatu

Kurunsaari, Marja-Terttu

Development Manager

Sedu Seinäjoki, Rastaantaival